Motywowanie - omówienie - Hierarchia potrzeb A. Maslowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie - omówienie - Hierarchia potrzeb A. Maslowa - strona 1 Motywowanie - omówienie - Hierarchia potrzeb A. Maslowa - strona 2

Fragment notatki:

Motywowanie to układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób.
Przez motyw rozumiemy coś, co pobudza organizm do działania i nadaje mu kierunek, skoro już raz zostało ono rozbudzone
Potrzeba jako stan braku, którego uzupełnienie stanowi niezbędny warunek egzystencji i rozwoju
Bodziec - elementy sytuacji człowieka, które wywołują jego zaangażowanie w realizację określonych celów.
Warunki wystąpienia motywu:
odczucie potrzeby istotność potrzeby
prawdopodobieństwo zaspokojenia potrzeby
zaistnienie bodźca.
Hierarchia potrzeb A. Maslowa
Potrzeby podstawowe:
potrzeby fizjologiczne
potrzeby bezpieczeństwa
potrzeby przynależności
potrzeby uznania
potrzeby samorealizacji
Potrzeby wyższe:
potrzeby wiedzy i rozumienia
potrzeby estetyki
Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga
Czynniki higieny:
przełożeni
warunki pracy
stosunki interpersonalne
płaca i bezpieczeństwo
polityka administracyjna firmy
Czynniki motywacji:
osiągnięcia
uznanie
sama praca
odpowiedzialność
awanse i rozwój
Teoria oczekiwań V. Vrooma
Ludzie podejmują wybory oparte na oczekiwaniu, że po konkretnych zachowaniach nastąpią określone nagrody.
Teoria sprawiedliwości J.S. Adamsa
Ludzie poszukują równowagi (sprawiedliwości społecznej) pomiędzy nagrodami, które otrzymują, a osiągniętym wynikiem pracy dla organizacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz