Kształtowanie motywacji do pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie motywacji do pracy - omówienie - strona 1 Kształtowanie motywacji do pracy - omówienie - strona 2 Kształtowanie motywacji do pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 11 - Kształtowanie motywacji do pracy - przegląd teorii motywacji
Motywowanie to układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób. Przez motyw rozumiemy coś, co pobudza organizm do działania i nadaje mu kierunek, skoro już raz zostało ono rozbudzone.
Potrzeba - jako stan braku, którego uzupełnienie stanowi niezbędny warunek egzystencji i rozwoju. Bodziec - elementy sytuacji człowieka, które wywołują jego zaangażowanie w realizację określonych celów.
Warunki wystąpienia motywu: odczucie potrzeby istotność potrzeby
prawdopodobieństwo zaspokojenia potrzeby zaistnienie bodźca. Hierarchia potrzeb A. Maslowa
Potrzeby podstawowe: 
potrzeby fizjologiczne
potrzeby bezpieczeństwa
potrzeby przynależności
potrzeby uznania
potrzeby samorealizacji
Potrzeby wyższe:
potrzeby wiedzy i rozumienia
potrzeby estetyki
Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga
Czynniki higieny:
 przełożeni
warunki pracy
stosunki interpersonalne
płaca i bezpieczeństwo
polityka administracyjna firmy
Czynniki motywacji:
 osiągnięcia
uznanie
sama praca
odpowiedzialność
awanse i rozwój
Teoria oczekiwań V. Vrooma Ludzie podejmują wybory oparte na oczekiwaniu, że po konkretnych zachowaniach nastąpią określone nagrody.
Teoria sprawiedliwości J.S. Adamsa  
Ludzie poszukują równowagi (sprawiedliwości społecznej) pomiędzy nagrodami, które otrzymują, a osiągniętym wynikiem pracy dla organizacji.
Teoria X i Y D. McGregora
Teoria X Kierownik uważa, że:
ludzie z natury nie lubią pracy i kiedy to tylko jest możliwe, starają się jej unikać,
ze względu na to, że ludzie nie lubią pracy, trzeba ich zmuszać, kontrolować albo grozić karami, aby osiągnąć pożądane wyniki
uchylają się od odpowiedzialności i kiedy to tylko możliwe, chcą poleceń służbowych
większość nich ze wszystkich czynników związanych z pracą najwyżej ceni bezpieczeństwo i wykazuje się niewielkimi ambicjami.
Teoria Y Kierownik uważa, że :
ludzie potrafią traktować pracę za równie naturalną jak wypoczynek albo zabawę,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz