teoria D. McGregora

Nasza ocena:

4
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teoria D. McGregora - strona 1

Fragment notatki:


Teoria D.McGregora - opisująca naturę ludzi i ich motywację do pracy (teoria X i teoria Y) Teoria X
1.Człowiek nic lubi pracować. Pracę traktuje jako karę, narzuconą nieprzyjemną - wręcz poniżającą - konieczność będącą środkiem do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa (potrzeby wyższego rzędu trzeba zaspokajać gdzie indziej) -dlatego też przeciętny pracownik unika pracy i w miarę możliwości uchyla się od nałożonych na niego obowiązków).
2.Ludzie są leniwi - mają niewielkie ambicje, unikają odpowiedzialności (wolą by nimi kierowano). Przede wszystkim pragną bezpieczeństwa.
3.Pracownicy nie wykazują zdolności twórczych (wyjątek: sytuacja, gdy wymyślają sposoby na uniknięcie pracy).
4.Aby osiągnąć cele organizacji kierownik powinien oddawać ludzi nieustannemu oddziaływaniu bodźców (nagród i kar), kierować nimi „twardą ręką", stale kontrolować, być surowym i apodyktycznym.
Teoria Y
1.Praca jest dobrem samym w sobie (samoistnym) - wysiłek fizyczny i wysiłek umysłowy jest naturalną potrzebą człowieka -tym samym również i praca jest naturalną potrzebą człowieka, tak jak i zabawa oraz wypoczynek (człowiek jest jednakowo predysponowany do pracy, odpoczynku i zabawy). W sprzyjających warunkach praca może być źródłem satysfakcji - tym samym przeciętny człowiek lubi pracować.
2.Wśród ludzi posiadanie zdolności twórczych jest powszechne - tak samo jak i wyobraźni oraz pomysłowości - przy tym intelektualne możliwości przeciętnego człowieka w warunkach współczesnego życia przemysłowego nada! pozostają wykorzystywane w niewielkim stopniu.
3.Człowiek pragnie samodzielności - Przeciętny pracownik nie tylko przyjmuje i wykonuje nałożone na niego obowiązki i odpowiedzialność, lecz takie chętnie dąży do większej samodzielności, do podejmowania nowych (dodatkowych) obowiązków - dąży do tego, by samemu wyznaczać cele, by samokontrolować własne działania/pracę (samodyscyplina jest skuteczniejsza i surowsza niż dyscyplina zewnętrzna.
4.Tym samym dopuszczenie pracownika do realizacji pewnych zadań spełnia rolę pozytywnej motywacji - bo stanowi swoistego rodzaju nagrodę wzmocnioną pozytywnym osiągnięciem celów (w wyniku skuteczności pracy).
Teoria Z (Twórca D.J. Lawless)
1.Pracę można traktować jako dobro - tylko w takim stopniu, w jakim służy do zaspokojenia szerokiego wachlarza potrzeb (fizycznych, uznania, osiągnięć) - przy tym praca musi mieć cel znany pracownikowi.
2.Naturalnym stanem człowieka jest niezależność - ale w pracy człowiek ulega integracji adaptacyjnej, której istota polega na utożsamieniu celów indywidualnych pracownika z zadaniami organizacji. To samo w sobie powoduje, że dana osoba jest zmotywowana, a przez to ze strony kierownika nie jest potrzebna nieustanna akcja pobudzająca ukierunkowana na pracownika.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz