Podstawy zarządzania

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - strona 1 Podstawy zarządzania - strona 2

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE – jest to koordynowanie pracy zespołów ludzkich i
środków produkcji dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób najbardziej
efektywny, a odbywa się to poprzez:
 planowanie
 organizowanie
 motywowanie
 kontrolę
Zarządzanie dotyczy przede wszystkim podejmowania decyzji o tym, co należy
zrobić, a następnie realizowaniu tego poprzez ludzi.
RODZAJOWY PODZIAŁ FUNKCJI ZARZĄDZANIEA
1. Przewidywanie- jest to określenie jak praca ma być wykonana i kiedy
zakończona.
2. Planowanie- podejmowanie decyzji co do trybu działania w celu osiągnięcia
pożądanych rezultatów.
3. Organizowanie- tworzenie i obsadzanie personelem takiej organizacji która
byłaby najwłaściwsza do realizacji zamierzenia.
4. Rozkazywanie- odnosi się do regulowania zachowań ludzkich, polega na
zachęcaniu, inspirowaniu by ludzie dali z siebie co najlepsze.
5. Motywowanie- podejmowanie działań kierowniczych mających na celu
pobudzanie ludzi do sprawniejszej pracy.
6. Koordynowanie- inaczej „osiąganie jedności wyników” , są to wszystkie
działania prowadzące do określonego rezultatu.
7. Kontrolowanie- dokonywanie pomiarów i kontrolowanie postępów w pracy w
odniesieniu do planów oraz korygowanie działań tam gdzie jest to niezbędne.
8. Zapewnienie narzędzi- ustalenie niezbędnego wyposażenia oraz
rozplanowanie zadań w czasie i przestrzeni.
9. Ustalenie celów i środków- ustalenie jakie materiały, części kupowane z
zewnątrz lub prace podwykonawców są niezbędne i zadbanie o to by były
dostępne we właściwych ilościach i właściwym czasie.
10.Mierzenie czasu i ocena (pracochłonność)- dokonywane przez ustalenie przy
wykorzystaniu różnorodnych technik czasu wykonywania określonej pracy, a
następnie porównanie jej z wzorcem.
11.Rozwijanie sprawności i uzdolnień ludzi – w ramach ogólnego planu
kształcenia. Trening i szkolenie jest indywidualnym sposobem zmierzającym
do pomagania ludziom w czasie pracy w rozwijaniu ich kompetencji.
12.Polityka kadrowa- dobór (rekrutacja) zasobów ludzkich (pracowników) o
określonym wykształceniu, predyspozycjach i umiejętnościach do realizacji
zamierzonych działań.
13.Bilansowanie- dokonywanie zestawienia poszczególnych składników majątku
firmy (aktywa) i źródeł jego finansowania (pasywa) na określony dzień
14.Synchronizacja- niektóre działania muszą następować w odpowiedniej
kolejności, inne muszą być realizowane jednocześnie i zdążać w tym samym
kierunku, tak by były wspólnie zakończone.
15.Integracja pionowa - polega na łączeniu(scalaniu) gałęzi produkcji np. surowcowej z
gałęziami ich przetwórstwa
 pozioma – polega na łączeniu przedsiębiorstw (wydziałów) o takiej samej lub
podobnej produkcji
TEORIA MC GREGORA
Dzieli ludzi na grupy X , Y , Z
Teoria X
 przeciętna istota ludzka z natury nie lubi pracować i będzie unikać pracy gdy
tylko to będzie możliwe
 aby ludzie ponosili wystarczające wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów
trzeba ich zmuszać , kontrolować, kierować, a nawet grozić karami
 przeciętna jednostka ludzka jest leniwa, woli by nią ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz