Psychologia kierowania-pytania na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia kierowania-pytania na zaliczenie - strona 1 Psychologia kierowania-pytania na zaliczenie - strona 2

Fragment notatki:

Kto jest autorem ścieżki wiodącej do celu? Teoria zaproponowana przez House'a ( House,Mitchell,1974). Dotyczy ona zagadnienia motywacji pracowników w danych okolicznosciach ,zaleznej od kalkulowanych korzysci wynikajacych z tej sytuacji. W gre wchodza tu t akie czynniki jak oczekiwania ,instrumentalnosc oraz wartosc sytuacji 2. Jaki jest błąd teorii atrybucji? Podstawowy błąd atrybucji - tendencja do przeceniania czynników wewnętrznych przynależnych do dyspozycji, a niedocenianie roli sytuacji. Powody tego błędu: a) Rola spostrzeżenia - koncentrujemy naszą uwagę na osobie, a nie na sytuacji - ludzie są wyraziści spostrzeżeniowo - są czymś, co nasze oczy i uszy zauważają. Wyrazistość spostrzeżeniowa - informacja, która skupia naszą uwagę; ludzie są skłonni przeceniać przyczynową rolę informacji, która jest wyrazista spostrzeżeniowo 3. Wymień 5 metod wypracowania ostatecznej decyzji wg Vrooma-Yettona. - samodzielne decydowanie;
- szukanie informacji u jednego lub kilku podwładnych podwładnych i samodzielna decyzja;
- konsultowanie się z wybranymi osobami, samodzielna decyzja;
- konsultowanie się z całą grupą , decyzja samodzielna;
- dzielenie się problemami z całą grupą, decyzja wspólna;
4. Wymień 9 czynników w modelu witaminowym Właściwości o stałym skutku:
Dostępność środków finansowych
Fizyczne bezpieczeństwo
Wysoki status społeczny
Właściwości szkodliwe w nadmiarze:
Możliwość sprawowania kontroli
Możliwość wykorzystania umiejętności
Cele narzucane z zewnątrz
Różnorodność
Przejrzystość środowiska
Możliwość nawiązania i utrzymania kontaktów interpersonalnych
5. Czego dotyczy teoria Warra? Dotyczy ona zagadnienia motywacji pracowników w danych okolicznosciach zaleznej od kalkulowanych korzysci wynikajacych z tej sytuacji 6. Do czego potrzebne są doraźne sukce sy wg Kottera? 7. Trendy opisujące pracę przyszłości. 8. 4 wymiary klasyfikacji pracowników wg Hofstede Dystans władzy (od małego do dużego) - miarą jest sposób traktowania nierówności między ludźmi w danym społeczeństwie. Indywidualizm a kolektywizm - miarami są stosunki jednostki z innymi ludźmi oraz stopień przeciwstawiania pragnienia osobistej wolności potrzebie więzi społecznych. Męskość i kobiecość, których miarą jest sztywność ról płci Unikanie niepewności (od słabej do silnej) - miarą jest stosune k społeczeństwa do niepewności dotyczącej przyszłości 9. Powiązanie psychologii pracy z ergonomią.

(…)

… wynagradzania Adamsa
Teoria sprawiedliwego nagradzania- jest to teoria opracowana przez J.Stacy Adamsa, należąca do nurtu teorii indywidualistycznych ( uwzględniających różnice indywidualne między ludźmi). Opiera się na założeniu, że głównym czynnikiem w motywacji jest dokonywana indywidualnie przez pracownika ocena sprawiedliwości otrzymanej przez niego nagrody. Sprawiedliwość to indywidualnie postrzegane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz