Psychologia pracy-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia pracy-ściąga - strona 1

Fragment notatki:

KONCEPCJE CZŁOWIEKA: BEHAWIORYSTYCZNA -człowiek reaktywny,reakcja na człowieka niedoskonałego,Człowiek symuluje bodzce-nagrody i kary.(pawłow,watson,shiner)
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: - zachowanie człowieka zalezne jest od wyposażenia genetycznego oraz od środowiska fizycznego i społecznego.- struktura zachowania jest w dużym
stopniu kopią środowiska- środowisko jest konfiguracja bodzców.Bodzce te steruja reakcjami człowiek.- zachowanie ludzkie jest sprawcze ponieważ kształtuje otoczenie jednostki.Oddz
iaływanie otoczenia na zachowanie ma jednak charakter bardziej fundamentalny niż wpływ zachowania sprawczego na otoczenie.-nie neguja istnienia zycia wewnętrznego,zwracaja jedy
nie uwage ze nie reaguje ono dzialania człowieka PSYCHODYNAMICZNA -człowiek niedoskonały,Podstawa wizerunku była psychoanaliza Freuda. Motorem działania były nieuświado
mione potrzeby,popęd.Człowiek działa ale nie wie dlaczego. STRUKTURA OSOBOWOŚCI: STRUKTURA ID - podstawowa,nieświadoma struktura,stanowiąca źródło energii.Funkcj
onuje wg.zasay przyjemności.Najbardziej podstawowy element ludzkiej natury kieruje się wiec regułą maksymalizowania doznań hedonistycznych. EGO -pełni funkcję koordynatora kon
taktów z rzeczywistością.Funkcjonuje na zasadzie realności.Pełni funkcję kontrolna i decyzyjną.Pozostaje w opozycji do ID. SUPER EGO -zinterualizowane reguły postępowania i normy
moralne.kieruje się zasada moralności.wywodzi się z wymagań rodziców,z nagród i kar zewnętrznych,przekształca się w sumienie,pełniące funkcje samokontroli.Super ego powściąga im
pulsy z ID.Szczególnie te które stoja w sprzeczności z normami moralnymi.Nakłania EGO do preferowania celów zgodnych z normami moralnymi. DWA SKŁADNIKI PODEJŚCIA H UMANISTYCZNEGO: TEORIA POTRZEB- mechanizmem sterującym ludzkim zachowaniem sa potrzeby,pojmowane jako brak czegoś i stanowiące hierarchię. TEORIA SAMOAKT UALIZACJI- proces stawania się tym,kim się jest i dążenie do wewnętrznej spójności,jedności z samym sobą,spełnienia swojego przeznaczenia lub powołania. WEWNĘTRZNE SIŁY K IERUJĄCE AKTYWNOŚCIA CZŁOWIEKA SIŁA OSOBISTYCH POTRZEB- czegoś chcę czegos pragne,gdy o czyms marze lub tesknie podejmuje dzialanie zmierzające do zasp
okojenia moich potrzeb. SIŁA NORM I POWINNOŚCI- robie cos co powinienem zrobic,musze to zrobic SIŁA DECYZJI- podejmuje dzialanie na które jestem zdecydowany.tak wlasn
ie postanowiłem i to robie.moje zamierzenia i plany obejmuja się na moich wlasnych decyzjach. POZNAWCZA -człowiek samodzielny PODSTAW.ZAŁOŻENIA: -odrzuca obraz czł.rea
ktywnego oraz wizerunek czł.niedoskonałego-jednostka jest samodzielnym podmiotem- obserwuje świat,przewiduje,planuje,eksperymentuje i wnioskuje,przystosowuje się do swiata
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz