Pytania na zaliczenie z psychologii pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie z psychologii pracy  - strona 1 Pytania na zaliczenie z psychologii pracy  - strona 2 Pytania na zaliczenie z psychologii pracy  - strona 3

Fragment notatki:

Niektóre pytania z zaliczenia z psychologii pracy u Tokarskiego
Perspektywy badające zachowania organizacyjne.
Dyscypliny pomocne w badaniu zachowań organizacyjnych
Co to jest hipoteza?*
Co to jest zmienna zależna?*
Co to jest zmienna niezależna.
Do czego służy współczynnik korelacji?*
Po co buduje się modele teoretyczne?
podaj nazwy wskaźników w indywidualnym modelu zachowań organizacyjnych.
Wymień podstawowe przeszkody psychologiczne w globalizacji kulturowej.
Wymień kryteria, które bierze się pod uwagę w porównawczych badaniach międzykulturowych wg Uniwersytetu Stanowego w San Diego.
Poziomy świadomości.
Co to są wrażenia?
Co to są spostrzeżenia?
Co to jest psychofizyka?*
podaj prawo Webera.*
Wymień czynniki modyfikujące indywidualny podział zachowań organizacyjnych u człowieka.
Na czym polega tzw. szok kulturowy biznesmena?
Podaj wnioski wynikające z teorii płeć mózgu formułowanej w teorii genetycznej i biodemograficznej.
Co to jest frenologia?*
Co to jest konstytucjonalizm?*
Co to jest język?*
Co to jest psychoterapia?
Jakie są rodzaje pamięci?*
Rodzaje świadomości.*
Co to jest regresja?*
Co to jest algorytm?*
Co to jest pamięć?*
Co jest skutkiem uszkodzenia splotu H.... w płacie skroniowym?
Niektóre definicje do w/w pytań (wcale nie takie oczywiste )
JĘZYK - zasób wyrazów, zwrotów i form funkcjonujących jako narzędzie porozumiewania się jednego narodu, społeczeństwa; umowa pewnego środowiska, zawodu.
GLOBALIZACJA - rosnąca integracja i współzależność między jednostkami działającymi globalnie.
POSTRZEGANIE - odbieranie bodźców, które przetwarzane są w mózgu.
REGRESJA - dezorganizacja funkcji psychicznych występująca w następstwie silnego napięcia emocjonalnego, powrót do bardziej prymitywnych form i sposobów reagowania.
HIPOTEZA - zdanie w pełni uzasadnione, założenie oparte na prawdopodobieństwie, wymaga sprawdzenia.
ALGORYTM - dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji.
PSYCHOFIZYKA - dział psychologii badający zależności między fizycznymi cechami, bodźcami a odpowiadającymi cechami wrażeń zmysłowych.
PAMIĘĆ - zdolność umysłu do przyswajania, utrwalania i przypominania doznanych wrażeń, przeżyć i wiadomości.
KORELACJA - wzajemne powiązanie, współzależność.
Zmienna zależna - reakcje - np. czas wykonania zadania, ilość popełnionych błędów.


(…)

… (czyli posiadająca największa i udowodnioną skuteczność[potrzebne źródło]) w leczeniu zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) i zaburzeń osobowości. Pomoc psychospołeczna jest to "pomaganie" - tam gdzie nie ma zdefiniowanej (wg ICD-10 i DSM-IV) choroby ani zaburzenia, ale jednak pacjent potrzebuje czyjejś pomocy. Psychoterapię wg prawa mogą prowadzić wyłącznie osoby o odpowiednich…
…, przez co jednocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń.
Podstawowe cechy wrażenia: [edytuj]
charakter - rodzaj wrażenia jakość - rodzaj wrażenia i to, na jaki narząd zmysłu oddziałuje, intensywność - wartość natężenia oddziaływania bodźca na narząd zmysłu, czas trwania - uzależniony od czasu oddziaływania danego bodźca na narząd zmysłu. Możliwe jest jednoczesne odczuwanie różnych wrażeń, a wrażenia te wzajemnie…
… działającego narządu zmysłu dzielimy na wrażenia: słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe, dotykowe, mięśniowo-ruchowe, ciepła i zimna, ustrojowe oraz bólu.
Zachowanie organizacyjne to współczesna dyscyplina koncentrująca się na behawioralnych aspektach zarządzania.
Dziedzina zachowania organizacyjnego, czerpie z szerokiej interdyscyplinarnej podstawy - z psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz