Portfel inwestycyjny - strona 2

note /search

Portfele instrumentów rynku pieniężnego na podstawie funduszy inwestyc...

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Notatka poursza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pieniężny (money market) tworzą transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynności, mającymi z reguły charakter wierzycielski. Przyjmuje się, że termin wymagalności instrumentów rynku pieniężnego wynosi co najwyżej 1 rok. Podstawowym cel...

Portfele instrumentów rynku pieniężnego na podstawie funduszy inwestyc...

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pieniężny (money market) – na rynku, tym przeprowadzane są transakcje przy wykorzystaniu instrumentów finansowych o terminie wymagalności nieprzekraczającym roku. Podstawowym celem, w jakim przeprowadzane są transakcje na rynku pieniężnym, j...

Portfele mieszane na podstawie funduszy emerytalnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Fundusz inwestycyjny to instytucja pośrednictwa finansowego pełniąca na rynku kapitałowym specyficzną rolę polegającą na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych inwestorów w papiery wartościowe. FIZ- Emituje tylko ograniczoną liczbę udziałów, któr...

Portfele mieszane

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych- Fundusze inwestycyjne można klasyfikować w oparciu o różnorodne kryteria. W praktyce najczęściej stosuje się kryteria o charakterze prawnym i ekonomicznym. SFIO (Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte)-...

Portfel inwestycyjny wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1701

"Podstawowe kategorie inwestowania- stopa zwrotu z inwestycji, ryzyko inwestycji i jego pomiar. Teoria portfela- inwestorzy i ich cele, użyteczność inwestora i krzywe obojętności, korelacja stóp zwrotu, stopa zwrotu i ryzyko portfela, portfele akcji oraz portfele akcji zawierające instrument...

Pytania na kolokwium - Papier wartościowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Przesyłam tyle co udało nam się przypomnieć 1. Podział obligacji 2. Podział akcji 3. Co to jest czek bankierski 4. Cechy zobowiązania wekslowego 5. Co to są operacje repo 6. Co to są operacje reverse repo 7. Co to jest publiczny obrót papierami wartościowymi 8. Funkcje papierów wartościowych...

Pytania z egzaminu - model capm

 • Uniwersytet Gdański
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2023

1. portfel 2 akcji (ze wzorami na stope zwrotu i ryzyko, czyli odchylenie standardowe) 2. model capm (też ze wzorami, kiedy sie uzywa itp) 1.portfel wieloskładnikowy - model markowitza 2. model jednoczynnikowy - sharpea ...