Polityka - strona 36

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości - Rozmiary i...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości. Rozmiary i skutki zjawiska. Niedostosowanie społeczne, nie będąc bynajmniej produktem naszych czasów (pojawiło się ono bowiem wraz z wystąpieniem pierwszych organizacji ludzkich ), należy do tych negatywnych zjawisk których obecność odczuwa...

Proces starzenia się ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 707

Proces starzenia się ludności Według pesymistycznych prognoz demograficznych polskie społeczeństwo starzeje się. Faktem jest, że od dziesięciu lat systematycznie w naszym kraju notuje się spadek urodzeń, a w 1999 roku po raz pierwszy ...

Profilaktyka uzależnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

PROFILAKTYKA SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA Temat: Profilaktyka uzależnień I. OGÓLNE ROZWAŻANIA Pierwszym wymogiem jakiejkolwiek działalności zapobiegawczej jest wysłanie informacji, która dotrze bezpośrednio do konkretnej osoby i zaangażuje ją w aktywny i odpowiedni sposób. Drugi wymogiem jest umieszczen...

Protokół ze sformułowania profesjonalnego sądu etycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

PROTOKÓŁ ZE SFORMUŁOWANIA PROFESJONALNEGO SĄDU ETYCZNEGO 1. OPIS FAKTU W styczniu ubiegłego roku Prokuratura Wojewódzka w Warsza­wie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom ­oskarżonym w aferze FOZZ: Grzegorzowi Żemkowi; ...

Przejawy i formy agresji w szkole oraz sposoby ich przezwyciężania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

PRZEJAWY I FORMY AGRE SJI W SZKOLE ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA. Ze zjawiskiem przemocy i agresji spotykamy się wielokrotnie w domach, w szkole i na ulicach. Coraz częściej też czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy. Często...

Przemoc-temat pracy jako problem badawczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

PRZEMOC I Wprowadzenie Temat pracy jako problem badawczy - Problematyka badań Przemoc zawsze istniała na świecie, lecz jednak nigdy nie występowało w naszym kraju tak duże, jak obecnie, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa dorosłych i dzieci. Człowiek na progu nowego stulecia żyje w świecie informacj...

Przestępczość zorganizowana

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1869

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA Przestępczość zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące wskalimiędzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw...

Przywiązanie.-powstawanie uczucia przywiązania i jego znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Przywiązanie. Powstawanie uczucia przywiązania i jego znaczenie. Czym jest przywiązanie? Jak powstaje? Jakie ma znaczenie? Świadomość tych zagadnień wydaje się niezwykle istotna dla rodziców pragnących, by ich dziecko wychowywało się w poczuciu bezpieczeństwa. Obecnie uważa się, że przywiązanie zac...

Psychologia-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

PSYCHOLOGIA nauka o procesach, o równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych, wykona w czych PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA będzie zajmowała się tym wszystkim co odnosi się do równowagi w aspekcie ...