Polityka - strona 37

Reklama polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

“REKLAMA POLITYCZNA” Termin reklama pochodzi od łacińskich słów clamo, clamare - krzyczeć, głośno wołać, przywoływać, także wyraźnie wskazywać. Reklama jest więc swoistą formą promowania określonych dóbr materialnych, usług, idei określonemu odbiorcy. Jest jedną z wielu form komunikowania rozumiane...

"Reklama, uśmiechnięte ścierwo"

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

"Reklama, uśmiechnięte ścierwo" Etymologia terminu reklama wywodzi się od łacińskich słów: clamo, clamare, które oznaczają: "krzyczeć", "głośno wołać", "przywoływać", a także "wyraźnie wskazywać" - "świadczyć". Pierwotnie pojęcia te odnosi...

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia-opracowanie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia. 1. Wstęp. Według definicji stosowanej w socjologii, rodzina to podstawowa grupa społeczna, występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur; składa się z małżonków i ich dzieci oraz krewnych małżonków, odgrywa główną rolę w procesie ...

Rozwój motoryczny, ruch rozwijający - metoda Weroniki Sherborne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Rozwój motoryczny , ruch rozwijający - metoda Weroniki Sherborne. Pojęcie rozwoju motorycznego i jego składniki Rozwój ruchowy polega na osiąganiu kontroli nad ruchami ciała poprzez skoordynowanie czynności ośrodków nerwowych, nerwów i mięśni. Kontrola ta wywodzi się z rozwoju odruchów i globalnej ...

Sens cierpienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Sens cierpienia „I cierpienie musi mieć sens, cierpienie jest przecież nierozłączną częścią życia, tak samo jak los i śmierć. Bez cierpienia i śmierci życie człowieka nie może osiągnąć pełni” Zacznę od sprawy pozornie dość oczywistej. Najczęściej przyjmowanym przekonaniem jest uznanie, iż cierpieni...

Socjologia w poszukiwaniu sztuki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

SOCJOLOGIA W POSZUKIWANIU SZTUKI Przedmiotem zainteresowań socjologii są przede wszystkim ludzie, także wytwory materialne lub duchowe, które są owocem ich pracy. Specyficzna dla tej nauki perspektywa oznacza zainteresowanie współżyciem ludzi ze sobą oraz efektami tego współżycia. Uczestniczenie w ...

Socjotechnika-omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Socjotechnika Socjotechnika jest próbą praktycznego podejścia do socjologii, traktowana bywa jako dyscyplina odrębna lub jako jedna z możliwych funkcji tej nauki. Przez socjotechnikę rozumie się zespół ogólnych zaleceń dotyczących tego, jak przy uwzględnieniu istniejących ocen społecznych dokonywać...

Surdopedagogika-dział pedagogiki specjalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281

SURDOPEDAGOGIKA JAKO DZIAŁ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Surdopedagogika ( łac . surdus - głuchy ) jest to dział szczegółowy pedagogiki specjalnej zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi problemami kształcenia i wychowania jednostek z wada...

Sylwetka ucznia dorosłego-praca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

SYLWETKA UCZNIA DOROSŁEGO [Author ID1: at Tue Jan 23 23:28:00 2001 ] [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] [Author ID1: at Tue Jan 23 23:28:00 2001 ] Na wstępie mojej pracy chciałbym zwrócić uwagę, iż przeprowadzając wywiad starałem się zadawać py...