Profilaktyka uzależnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Profilaktyka uzależnień - strona 1 Profilaktyka uzależnień - strona 2 Profilaktyka uzależnień - strona 3

Fragment notatki:

PROFILAKTYKA SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA Temat: Profilaktyka uzależnień I. OGÓLNE ROZWAŻANIA Pierwszym wymogiem jakiejkolwiek działalności zapobiegawczej jest wysłanie informacji, która dotrze bezpośrednio do konkretnej osoby i zaangażuje ją w aktywny i odpowiedni sposób. Drugi wymogiem jest umieszczenie przesłania we właściwym i ściśle określonym kontekście. Kontekst taki powinien być na bieżąco wzbogacany i przekształcany przez wprowadzanie w życie nowych pomysłów oraz pod wpływem indywidualnych i grupowych reakcji odbiorców, w dynamicznym procesie konstruowanym zgodnie z potrzebami i odczuciami adresatów. W działalności zapobiegawczej powinno się dostarczać informacji, które są: prawidłowe, real istyczne, pełne, dostępne, umieszczone we właściwym kontekście, systematyczne, zgodne ze społeczną rzeczywistością, ukierunkowane w taki sposób, by osiągnąć maksymalny udział odbiorców. Ogólnie mówiąc, termin „zapobieganie” mieści w sobie wszystkie te działania, których celem jest zwalczenie pojawiania się i rozwoju określonego zjawiska w danym społeczeństwie. Oczywiście żadne prawidłowe działanie zapobiegawcze nie może obyć się bez używania metod, które są stosowne do osiągnięcia celu. Działania zapobiegawcze powinny być systematyczne i powiązane ze sobą w ramach dokładnie zaplanowanych i przeprowadzanych programów wielosektorowych. Działalność zapobiegawcza może również polegać na promowaniu zachowań alternatywnych w stosunku do tych, jakim chce się zapobiegać. Innymi słowy, ten sam cel może zostać osiągnięty na wiele sposobów. II. ZAPOBIEGANIE SPECYFICZNYM ZJAWISKOM Wśród problemów społecznych wymagających właściwych programów profilaktycznych znajdują się: rozprzestrzenianie się przestępczości, rozprzestrzenianie się patologii społecznych, prowadzących do wyraźnych nierówności i konfliktów między różnymi grupami społecznymi, których wynikiem są destruktywne zachowania, wpływające negatywnie na życie społeczne, podejmowanie przez młodzież ryzykownych zachowań, prowadzących do wypaczeń i zbliżanie się przez młodzież do obszaru działań niezgodnych z prawem i pełnych przemocy,

(…)

… narkotyków, powinno mówić się o promocji wartości, które ludzkość uważa za istotne dla wspólnej, pokojowej egzystencji, to znaczy tych, które wymienione zostały w Deklaracji Praw Człowieka (Universal Declaration of the Human Rights) w 1984 roku.
Profilaktyka składa się z różnych działań, w szczególności:
z działań psychologicznych i zdrowotnych, ukierunkowanych na poszczególne jednostki,
z działań prawnych…
… i propozycje, w jaki sposób stosować zasady profilaktyki.
Rozdać ulotki dotyczące profilaktyki w sklepach samoobsługowych, sklepach spożywczych i centrach handlowych.
Zebrać artykuły z gazet dotyczące uzależnień i wydrukować je na plakatach, żeby podkreślić potrzebę zapobiegania.
Umieścić plakaty na tablicach informacyjnych w szkołach, centrach społecznych i instytucjach publicznych.
Odwiedzić lokalne…
… konsekwencji używania alkoholu oraz innych narkotyków i zachęcające do prowadzenia stylu życia wolnego od narkotyków.
Udostępniać przy wejściach do szkół ulotki, broszury i podobne publikacje, opisujące skutki używania narkotyków.
Inicjować rozprowadzanie po domach plakatów i broszur, dostarczających podstawowych informacji o zapobieganiu.
Poinformować lokalną prasę o działalności profilaktycznej i udostępni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz