Protokół ze sformułowania profesjonalnego sądu etycznego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Protokół ze sformułowania profesjonalnego sądu etycznego - strona 1 Protokół ze sformułowania profesjonalnego sądu etycznego - strona 2 Protokół ze sformułowania profesjonalnego sądu etycznego - strona 3

Fragment notatki:

PROTOKÓŁ ZE SFORMUŁOWANIA PROFESJONALNEGO SĄDU ETYCZNEGO 1. OPIS FAKTU W styczniu ubiegłego roku Prokuratura Wojewódzka w Warsza­wie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom ­oskarżonym w aferze FOZZ: Grzegorzowi Żemkowi; b. dyrektoro­wi generalnemu funduszu, jego zastępcy Janinie Ch., Dariuszowi P, prezesowi Universalu, Januszowi S., b: wiceministrowi finansów i przewodniczącemu rady nadzorczej funduszu oraz biznesmenom : Krzysztofowi K. i Zbigniewowi O.. Biegli prokuratury oszacowali, że straty spowodowane działalnością zarządu funduszu wyniosły: 128,8 mln dolarów USA, 8,2 mln marek niemieckich, 16,8 mln franków francuskich. Zdaniem prokuratury pieniądze te zostały albo przywłaszczone, albo rozdy­sponowane w sposób niezgodny z prawem na rzecz innych pod­miotów gospodarczych. Grzegorza Żemka prokuratura oskarżyła o to, że od marca 1989 do lipca 1991 r. jako dyrektor generalny FOZZ; zagarnął na jego szkodę równowartość ponad 12,8 mln zł (po kursie z 1990 r.). Zarzuca mu się, że np. z kwoty co najmniej 375 tys. USD oraz 571 tys. DEM przekazanych z FOZZ na wykup polskiego długu do firmy Gesellschaft Finanz-Vertnittlung GmbH w Dusseldorfie; należącej do Osefa Tkaczicka; zadysponował wypłacenie m.in: prawie 180 tys. DEM na zakup mebli i stolarkę do swego prywat­nego domu, 20 tys. USD na zakup mieszkania dla Janiny Ch., dwa razy po 100 tys. DEM dla Józefa J., 230 tys. USD i 20 tys. DEM dla Ireny E., 95 tys. USD i 30 tys. DEM dla siebie; wspólnie z Krzysztofem K. prawie 84 tys. OEM na trzy fordy si erra dla sie­bie i dwóch innych osób; 30 tys. USD i 50 tys. DEM na rzecz Je­ana P., m.in. na wyposażenie biura w Luksemburgu. Wśród wielu innych zarzutów prokuratura wymieniła również wydanie polece­nia przelewów milionów dolarów na konta innych prywatnych pol­skich i zagranicznych, spółek nie związanych z FOZZ Pieniądze te przeznaczone były na prywatne cele, nie mające nic wspólnego z wykupem długów. Żemek wspomógł w ten sposób m.in. Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową Związkowiec; w której był członkiem rady nadzorczej; oraz firmy Beepol Aruba, w której był sam prezesem, i Beepol, w której prezesem była jego żona. Żemkowi zarzuca się również, że wspólnie z Janiną Ch. 15 lutego 1991 r., już po odwołaniu ich z szefostwa FOZZ i w trak­cie jego likwidacji, wprowadzili w błąd amerykańską firmę DLF Finance Ltd w Nowym Jorku, twierdząc, że nadal są przedstawi­cielami funduszu. Żemek polecił przetransferować 1,25 mln USD z tej firmy na rzecz korporacji Reinold Holding AVV w Aru­bie na Antylach Holenderskich, której był dyrektorem. Jedno­cześnie zwolnił DLF z zobowiązań w tym zakresie wobec FOZZ. Ponadto Żemek wspólnie z Janiną Ch. i Dariuszem P. zaciągnę­li kredyt dewizowy w wysokości 503 tys. USD w Royal Bank of Scotland oddział na Wyspie Guernsey (kanał La Manche). Za­bezpieczeniem tego kredytu były pieniądze F0ZZ zdeponowa­ne w tym banku: Kredyty te następnie posłużyły do utworzenia spółki Trast Ltd w Warszawie. Kredyt nie został zwrócony i bank przejął środki FOZZ jako ich spłatę: Żemek aresztowany został w tej sprawie 21 sierpnia 1991 roku, a opuścił areszt 19 marca 1993 roku z uwagi na „zły stan zdrowia": Obecnie 230 tomów akt w sprawie FOZZ Wciąż czeka na rozpoczęcie procesu w warszawskim sądzie. Nie przeszkadza to wszechstronnemu biznesmenowi Grzegorzowi Żemkowi na prowadzenie licznych interesów na całym świecie.

(…)

….
Całkowitą i chyba największa zagadką jest zupełna bierność państwa będącego wciąż współwłaścicielem firmy poprzez 16-procentowy akcjonariat. Państwo, dozwalając na utrwalenie się skrajnie patologicznego układu prywatyzacji ZM nie zauważa tego że dobrze prosperująca firma o krajowej renomie została zniszczona i nie zostały podjęte żadne działania ze strony Najwyższej Izby Kontroli, choć ewidentnie…
… związa­nym z Grzegorzem Żemkiem, głównym oskarżonym w procesie Funduszu Obsłu­gi Zadłużenia Zagranicznego. Bohater największego skandalu finansowego III RP bez większych problemów uzyskał kredyty m.in. z PKO BP i Pekao SA. Jed­na ze związanych z Żemkiem firm kupiła Zakłady Mięsne w Nisku.
Pod koniec roku 1999 w oddziałach kilku dużych banków w województwie podkarpackim pojawił się Grzegorz Żemek, główny…
… zatankował samochody benzyną z firmowej stacji paliw i próbował odjechać nie dając ludziom żadnej nadziei na rozwiązanie sytuacji.
Po kilku godzinach od chwili uwiezienia prezesa i jego kolegów pojawiła się kolumna wozów policyjnych z Rzeszowa. Policjanci uzbrojeni w hełmy, kamizelki kuloodporne, pałki i tarcze ochronne z impetem rozpędziły manifestujących ludzi tworząc przy bramie kordon ochronny…
… się bowiem, że jej działalność miała przynieść państwu ok. 354 mln zł strat.
Grzegorzowi Żemkowi oskarżyciel zarzucił zagarnięcie na szkodę Funduszu co najmniej 41,9 min dolarów, 9,5 mln marek, 125 tys. franków belgijskich oraz 12,9 min ówczesnych złotych. Miał też nadużyć udzielonego mu zaufania, gdyż jako dyrektor generalny FOZZ zawierał niekorzystne transakcje z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, podejmował…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz