Polityka - strona 15

Pojęcie kultury organizacyjnej - Kieżuna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Pojęcie kultury organizacji Problem kultury organizacyjnej pojawił się w naukach zarządzania wraz z identyfikacją przyczyn sukcesów gospodarczych Japonii, kraju nie posiadającego bogactw naturalnych. Stwierdzono wówczas, że zasoby niematerialne, a w szczególności ludzie stanowią najważniejsze z zas...

Polityka kadrowa, zasoby ludzkie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

POLITYKA KADROWA Poszczególne etapy procesu kadrowego: -Planowanie zasobów ludzkich obejmuje śr. okres od 6m. do 5 lat.. Ma zapewnić ciągłe i stosowne zaspokajanie potrzeb kadrowych w organizacji. Posługujemy się : analizą czynników wew., jak obecne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników, - ...

Polityka strategiczna firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

POLITYKA STRATEGICZNA FIRMY Polityka strategiczna to zindywidualizowane odniesienia do konkretnego podmiotu rynkowego, koncepcja funkcjonowania i rozwoju firmy. Polityka strategiczna , to tworzony w warunkach posiadanego potencjału gospodarczego zbiór założeń dotyczących: Wizji, misji i celów kie...

Polityka zatrudnienia - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Polityka zatrudnienia Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność s...

Polski wkład w dorobek teorii organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Polski wkład w dorobku teorii organizacji i zarządzania: Karol Adamiecki (1866 - 1933) - ukończył Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, kontynuował studia w Petersburgu, gdzie uzyskał dyplom inżyniera technologa. Pracę zawodową rozpoczął w ...

Model Portera - identyfikacja optymalnego otoczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Model Portera - identyfikacja optymalnego otoczenia. (Model mocno osadzony w praktyce) Groźba nowych wejść - identyfikacja prawdopodobieństwa, że może się pojawić nowa konkurencja dla nas. Natężenie konkurencji już istniejącej. Dostawcy. Odbiorcy. Groźba substytutów (głównie chodzi o substytu...

Powodzenie innowacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

POWODZENIE INNOWACJI Wprowadzenie. Sprawdzenie przygotowania sali wykładowej do zajęć Sprawdzenie przygotowania studentów do zajęć Wprowadzenie w problematykę tematu. Ogólne wskazówki do zarządzania procesem innowacji. Rozpoznaj problem lub zagrożenie Powodzenie innowacji zazwyczaj przejawia się...

Pozyskiwanie nowych pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Pozyskiwanie pracowników Wprowadzenie   Nie ma jednoznacznej zgody w stosunku do zdefiniowania co jest usługą profesjonalną, a co ją nie jest. Nie wdając się w spory metodologiczne można przyjąć za E. Gummessonem, że usługi profesjonalne wyróżniają się tym, że świadczone są przez wykwalifikowanych ...

Pracownik-kapitał przedsiębiorstwa - Procesy rekrutacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Pracownik - kapitał przedsiębiorstwa Wstęp Procesy rekrutacyjne Zasady oceniania pracowników System motywacyjny Zakończenie Wstęp Mimo wciąż pogarszającej się sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy poszukują wg. badań Demoskopu specjalistów, kierowników średniego i wyższego szczebla oraz robotników w...