Polityka - strona 16

Prekursorzy naukowego zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

PREKURSORZY I. KIERUNEK NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA. Frederick W. Taylor (1856-1915) Amerykański teoretyk naukowej organizacji pracy. Wynalazca stali szybko tnącej - młota parowego 1903 „Zarządzanie warsztatem wytwórczym” 1911 „Zasady naukowego zarządzania” Opracowania algorytmu pracy fizycznej („eks...

Premia - systemy premiowania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

Premia jest - obok płacy zasadniczej - drugim elementem wyna­gradzania o podstawowym znaczeniu motywacyjnym. Jej szczególne znaczenie w motywowaniu wynika przede wszystkim z tego, że premia ma większy związek z bieżącą efektywnością pracy osiąganą przez pracownika niż ma jego płaca zasadnicza. Efek...

Proces motywowania, teoria motywacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756

Proces motywowania człowieka l. Teorie motywacji Dzisiaj, kiedy dorobek psychologii i socjologii jest znaczny, można zorientować się, iż poszukiwania mechanizmów motywacyjnych opierają się na pewnych ogólnych koncepcjach człowieka. Jeden nurt tych poszukiwań wypływa z koncepcji psychodynamicznej, w...

Proces podejmowania decyzji - Analiza ekonomiczna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI Definicja podejmowania decyzji Decyzją nazywamy dowolny wybór określonego sposobu organizacji układu działań. Jest ona uogólnieniem celu działań, analizy i oceny warunków wykonania zadań, planu i organizacji układu działań. Podejmowanie decyzji - jest aktem wyboru jedneg...

Proces produkcyjny i wytwórczy - ujęcie mikroorganizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Zarządzanie produkcją Proces produkcyjny i wytwórczy POJĘCIE PROCESU WYTWÓRCZEGO. Procesem produkcyjnym nazywamy proces transformacji, czyli przekształcenia wektora wejścia systemu produkcyjnego w wektor wyjścia. Proces produkcyjny można zdefiniować również jako uporządkowany ciąg działań w wynik...

Proces rekrutacji pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2135

Proces rekrutacji pracowników ETAPY W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW Standardowa procedura zatrudniania obejmuje 7 etapów, jednak proces doboru może przebiegać różnie w różnych organizacjach. N T N T N T N T N T N T Opis do schematu blok...

Produktywność systemu produkcyjnego - Koszty zmienne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Produktywność systemu produkcyjnego 1. Cena produktu (fabryczna, hurtowa i detaliczna). W skład ceny aparatu wchodzą następujące składniki: - zakup podzespołów elektronicznych, obudów, okablowania, opakowań, itp., - koszt transportu tychże elementów, - koszt przygotowania ich do montażu, - koszt...

Prognozowanie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

I Prognozowanie - przewidywanie kształtowania się (predykcja) zjawisk i procesów gosp. W przyszłości. Prognozowanie - to przewidywanie przyszłych zdarzeń na podstawie informacji o przeszłości. P. może być racjonalne i nieracjonalne. Z przewidywaniem nier acjonalnym mamy do czynienia wtedy gdy w pro...