Proces rekrutacji pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces rekrutacji pracowników - strona 1 Proces rekrutacji pracowników - strona 2 Proces rekrutacji pracowników - strona 3

Fragment notatki:

Proces rekrutacji pracowników ETAPY W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW
Standardowa procedura zatrudniania obejmuje 7 etapów, jednak proces doboru może przebiegać różnie w różnych organizacjach.
N
T
N
T
N T
N T
N T N T
Opis do schematu blokowego:
Wypełnione podanie o pracę- wskazuje na stanowisko pożądane przez kandydata, zawiera informacje do rozmów kwalifikacyjnych.
Wstępna rozmowa kwalifikacyjna- pozwala na wstępną ocenę, czy kandydat się nadaje czy nie. Pojawiają się na niej pytania o doświadczenie, oczekiwane wynagrodzenie, czy kandydat jest gotowy do przeniesienia się do innej miejscowości itp.
Testy- mierzone są tu umiejętności kandydata i jego zdolności uczenia się w pracy. Mogą obejmować testy komputerowe, analizę grafologiczną, badania stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Sprawdzanie dotychczasowych doświadczeń i referencji- sprawdza się tu prawdziwość danych jakie kandydat zawarł w podaniu i życiorysie, a także kontaktuje się z jego byłym przełożonym.
Pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna- jest prowadzona przez kierownika któremu pracownik będzie podlegał, uzyskuje się na niej informacje o kandydacie jako osobie.
Badania lekarskie- które zazwyczaj przeprowadza lekarz zakładowy, w celu sprawdzenia sprawności kandydata. Jest to też zabezpieczenie dla firmy przed nieuzasadnionymi żądaniami odszkodowania za zły stan zdrowia. Cel bardziej praktyczny to założenie karty zdrowia i zabezpieczenie innych pracowników przed chorobami zakaźnymi.


(…)

… innych potrzebnych umiejętności.
KRYTERIUM ZGODNOŚCI KANDYDATA Z OGÓLNĄ STRATEGIĄ FIRMY
Kluczowe stanowiska powinny być obsadzone pracownikami, którzy identyfikują się ze strategią przedsiębiorstwa. Przykładem tutaj może być tu General Electric klasyfikuje ona swych dyrektorów według podziału macierzą BCG opracowanego przez Boston Consulting Group:
Typ organizacji
Osobowość dyrektora generalnego
Dziki kot
Hodowca…
… albo też nie zdolni do podejmowania trafnych decyzji.
Przy obecnym rozwoju produkcji masowej polityka zatrudnienia musi opierać się na masowych uzdolnieniach przeciętnych i na odpowiednim szkoleniu, a nie na drenowaniu terenu w poszukiwaniu „najlepszych”. Dobór pracowników nie powinien zatem polegać na odrzucaniu słabszych, ale przede wszystkim na kierowaniu kandydatów do pracy zgodnie z ich przygotowaniem fachowym…
…, co ma znaczenie w badaniach masowych.
Uzyskanie porównywalnych wskaźników liczbowych i wyeliminowanie w pewnym stopniu ocen subiektywnych.
ZADANIA POLITYKI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY
Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz