Polityka - strona 17

note /search

Projekt procesu produkcyjnego - Charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Projekt procesu produkcyjnego Charakterystyka wyrobu, Charakterystyka procesu produkcyjnego, Specyfika niezbędnych czynników produkcji, Projekt bazy normatywnej, Budżetowanie zużycia czynników produkcji wg przykładu, Budżetowanie jednos...

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ OŚWIETLENIEM „BED”. SPIS TREŚCI Opis przedsiębiorstwa. 3 Produkt. 3 3. Rynek i konkurencja. 4 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5 5.Polityka cenowa. 6 6. Plan promocji i sprzedaży. 7 7. Budżet promocyjny. 8 8. Założenia techniczno - orga...

Projekt przedsiębiorstwa "Bed"

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ OŚWIETLENIEM „BED” SPIS TREŚCI Opis przedsiębiorstwa. 3 Produkt. 3 3. Rynek i konkurencja. 4 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5 5.Polityka cenowa. 6 6. Plan promocji i sprzedaży. 7 7. Budżet promocyjny. 8 8. Założenia techniczno - organ...

Projekt strategii przedsiębiorstwa - Wizerunek firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

PROJEKT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI Profil i zakres działalności przedsiębiorstwa Analiza makrootoczenia Analiza otoczenia konkurencyjnego - Model „pięciu sił” Portera Analiza SWOT Identyfikacja i diagnoza problemu ...

Projekt systemu wynagrodzeń - Rynek pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

PROJEKTOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA PODSTAWY DLA PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW WYNAGRADZANIA Strategia wynagradzania, powinna opierać się na pewnych zasadach, powinna również określać generalny skład pakietu wynagradzania i wyznaczać podstawy na jakich podejmowane będą w przedsiębiorstwie kluczowe decyz...

Projektowanie i usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Projektowanie i usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego I WSTĘP Charakterystyka projektu Projekt dotyczy przedsiębiorstwa produkcyjnego, które wytwarza pościel. Nazwa firmy to Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Sen”, spółka cywilna, w której wspólnikiem będę ja wraz z mężem. Spółka może używać naz...

Projektowanie organizacji - Przedsiębiorstwo produkcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI Przez większość naszego życia jesteśmy członkami rozmaitych organizacji- uczelni, drużyny sportowej, instytucji społecznej lub wyznaniowej, jednostki wojskowej albo przedsiębiorstwa. Niektóre organizacje , na prz...

Przedmiot nauki organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Przedmiot nauki organizacji i zarządzania Rozumienie zarządzania Funkcje zarządzania POSD CORB HAROLD KOONTZ - planning - Planning (planowanie) - organizing - prganizing (organizowanie) - staffing - staffing (kierowanie personelami) - ...

Przedsiębiorstwo i jego cele - Rynek pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Przedsiębiorstwo Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, która dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest ...