Polityka strategiczna firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka strategiczna firmy - strona 1 Polityka strategiczna firmy - strona 2 Polityka strategiczna firmy - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA STRATEGICZNA FIRMY Polityka strategiczna to zindywidualizowane odniesienia do konkretnego podmiotu rynkowego, koncepcja funkcjonowania i rozwoju firmy.
Polityka strategiczna , to tworzony w warunkach posiadanego potencjału gospodarczego zbiór założeń dotyczących:
Wizji, misji i celów kierunkowych firmy,
Sposobów osiągania aktualnie prowadzonych rodzajów działalności,
Określanie rodzajów działalności, które będzie się prowadzić w przyszłości,
Sposobami zarządzania tymi rodzajami działalności
STRUKTURA POLITYKI STRATEICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Zbiór celów kierunkowych
wyrażający wizję i tożsamość
przedsiębiorstwa
KONCEPCJA ROZWOJU
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ
KONCEPCJA DOSTOSOWANIA
WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘRTRZNEGO
Zbiór założeń i reguł działania określający sposoby kształtowania zakresu działania przedsiębiorstwa
POLITYKA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Zbiór założeń i reguł działania określający sposoby kształtowania, relacje, trendy obszaru działania przedsiębiorstwa oraz między nimi i otoczeniem
Zbiór założeń i reguł działania określający sposoby kształtowania kluczowych oddziaływań zarządzających w ramach przedsiębiorstwa
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWANIE POTĘGI przedsiębiorstwa wymaga zoperacjonizowania polityki strategicznej i uwzględnienia w jej ostatecznym kształcie 3 podstawowych elementów:
otoczenie funkcjonowania firmy - otoczenie daje szanse oraz zagrożenia
formy organizacyjno-prawnej podmiotu - organizacja - podział na komórki, szczeble, piony; forma prawna określa kto jest właścicielem; ilustruje formę odpowiedzialności
czasu przyszłego - problem czasu przyszłego dotyczy branż, przemysłu
UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA POLITYKI STRATEGICZNEJ
Zewnętrzne:
rynek (popyt)
technologie wytwarzania
kultura organizacyjna społeczeństwa (odzwierciedla pewne normy i tendencje)
system zarządzania gospodarką i państwem (powinien tworzyć pewne priorytety)
Wewnętrzne:
Formalna struktura i procedury organizacyjne (maksymalne uproszczenie)
Kierownicy i prawnicy (podstawowy zasób niematerialny)
Technologie wytwarzania ( sfera produkcji, działalność podstawowa)
Kultura wewnątrz-organizacyjna (pewne normy , wartości, które są tworzone w
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz