Misja - Wizja strategiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Misja - Wizja strategiczna - strona 1 Misja - Wizja strategiczna - strona 2 Misja - Wizja strategiczna - strona 3

Fragment notatki:

Powszechnie uznawany stereotyp każe sądzić, że rolą organizacji jest generowanie nadwyżki finansowej czyli zysku. Podejście takie jest obecne w doktrynie ekonomii, znajduje jednak swoich krytyków wśród teoretyków zarządzania. Ponadto ludzie nie chcą, by im mówiono że są tylko po to by robić pieniądze dla firmy. Potrzebują świadomości że zapewniają jakąś wartość innym. Maksymalizacja zysków nie tylko nie działa motywująco, lecz ponadto nie odróżnia jednego przedsiębiorstwa od innego - każdy bowiem chce uzyskiwać jak najlepsze wyniki finansowe, które stanowią jedynie warunek trwania przedsiębiorstwa jako odrębnego bytu prawnego i ekonomicznego, oraz realizacji innych wartości, które leżą u podstaw prowadzonej działalności gospodarczej. Z poczucia niewystarczalności samych tylko ekonomicznych motywów działania w gospodarce wzięło się pojęcie misji przedsiębiorstwa, która jest jednym z najważniejszych komponentów planowania strategicznego. Koncepcja zarządzania strategicznego powinna zawierać cztery syntetyczne elementy, a mianowicie:
Misję przedsiębiorstwa , która określa powód jego istnienia i chęć postrzegania przez przedsiębiorstwo (definiuje biznes firmy i określa podstawy jej filozofii) oraz nadaje mu kierunek działalności, a pośrednio wskazuje też dziedziny, którymi ma się ono zajmować.
Wizję strategiczną, Cele i zadania, Strategię działania. Określenie misji firmy jest pierwszym etapem planowania strategicznego przedsiębiorstwa, na które składa się: Zdefiniowanie misji i głównych celów organizacji. Analiza i ocena portfelu działalności, czyli strategicznych sektorów działania. (analiza wewnętrznych i zewnętrznych środowisk organizacji). Wyodrębnienie strategicznych obszarów działania (wybór biznesu i poziomu strategii korporacji w celu wyrównania atutów i słabości z zewnętrznymi środowiskowymi okazjami i zagrożeniami).
Określenie nowych sektorów, w które należy inwestować oraz przystosowanie struktur organizacyjnych i systemów kontroli. Rysunek 1 . Komponenty zarządzania strategicznego (źródło: Józef Penc, Strategie zarządzania, str. 126) Przyczyny tworzenia misji Bez względu na to, czy tworzone jest nowe przedsiębiorstwo, czy też zmieniane istniejące, koniecznym jest zdefiniowanie pola jego działania. Dokonać tego można poprzez formułowanie misji przedsiębiorstwa. King i Cleland podali siedem celów, dla realizacji których istnienie misji jest warunkiem koniecznym:


(…)

…, głównie o charakterze sytuacyjnym:
Misja typu „Zamierzenie strategiczne”. Chodzi tu o prezentację jasnego i dokładnie sprecyzowanego celu, który ma być wypełniony w określonym czasie.
Przykład: założyciel sieci domów towarowych Wal- Mart zapowiedział w 1977 r., że za 4 lata podniesie obroty do miliarda $, co oznaczało wtedy ich podwojenie. W 1980 r. Wal Mart przekroczył ten cel osiągając obroty 1,2 mld. W 1990 r. kiedy Wal Mart miał ponad 1500 placówek handlowych i obroty 26 mld. $ właściciel sieci przedstawił nowe zamierzenie strategiczne: „ Podwojenie liczby supermarketów do 2000 r. i zwiększenie obrotów w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy o 60%”. Ten przykład akcentuje istotny aspekt misji. Misja, którą udało się wypełnić musi mieć dalszy ciąg. Zalecić je należy młodym przedsiębiorstwom…
… przedsiębiorstwa formułują swe misje na piśmie. Niekiedy przybierają one charakter krótkich sentencji, jak na przykład: „ Życie ze smakiem” firmy Kamis, czy „Usługa jest naszym produktem” - IBM. Mogą mieć też one formę rozbudowanych deklaracji w postaci wywodów, tworzących coś w rodzaju konstytucji firmy, zapisanej w powszechnie znanym dokumencie np.:
WARTOŚCI i WIZJA firmy MERC
Wartości i przekonania
Najwyższą…
… i finansowych,
zaangażowanie, które wynika ze stopnia zgodności z potrzebami i wzorami kulturowymi członków organizacji, a istotą jej działalności.
Poszukując misji należy brać pod uwagę kompetencje przedsiębiorstwa, czyli fachowość, zamożność, sytuację materialną, a samo określenie misji powinno:
być skoncentrowane bardziej na potrzebach klientów i ich satysfakcji niż produktach czy usługach,
rozważać…
…. Odpowiadać na pytanie: dlaczego klienci wolą kupować u nas niż u konkurencji? Zdefiniowana na pojęciach: potrzeba, klient, produkt, przewaga konkurencyjna. Motywująca. Odzwierciedlać planowaną politykę firmy względem: klientów, dostawców, dystrybutorów, konkurencji. Ta polityka może być przedstawiona w formie wizji firmy. Realizacja misji
Przez realizacje misji rozumie się całokształt działań, jakie muszą…
….
Po drugie, misja powinna mieć charakter marzenia, a jednocześnie wskazywać operacyjną drogę jego realizacji. Jest to więc sięganie do gwiazd, twardo stojąc na ziemi. Tak właśnie połączyła marzenia i działania Motorola. Najsłynniejszy element misji Motoroli - program 6 Sigma, dobrze ilustruje istotę łączenia marzeń i operacji. Nikomu nie udało się nigdy osiągnąć takiego poziomu jakości, więc, jak dotychczas…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz