Polityka - strona 14

Podejście reinżynieryjne jako narzędzie doskonalenia organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Podejście reinżynieryjne jako narzędzie doskonalenia organizacji Najgłośniejszym ostatnio sposobem przekształcania i doskonalenia organizacji jest “reenginering”, czuli “radykalne projektowanie” korporacji. Reenginering wiąże się z dokładną analizą tego, o co w ogóle chodzi w danej organizacji. W o...

Amerykański, japoński a europejski styl zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4249

Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania. Menedżer powinien dziś być dobrze wykształco...

Struktury organizacyjne i ich charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakterystyka Struktura organizacyjna - układ i wzajemne zależności między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy i pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynności...

Podstawowe style zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Podstawowe style zarządzania Kierowanie (zarządzanie) - proces planowania, organizowania. Przewodzenia, kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia celu. To praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Wszelkie...

Zasady oceny personelu i zasady polity

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Podstawowe zasady oceny personelu i podstawowe zasady polityki awansowej w firmie Podstawowe zasady oceny personelu (pogląd tradycyjny) 1. Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych. Następuje to przez analizę: a) czynników wewnętrznych, takich jak i...

Podstawowe zasady podejścia systemowego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

Podstawowe zasady podejścia systemowego Podejście systemowe do problematyki kierowania dąży do traktowania organizacji jako jednorodnego, celowego systemu składającego się z wzajemnie powiązanych części. Zamiast zajmowania się każdą z części organizacji odrębnie, podejście systemowe umożliwia kiero...

Zasady polityki kadrowej w organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Podstawowe zasady polityki kadrowej w organizacji i rola działu stosunków międzyludzkich Polityka kadrowa określa dopasowanie potrzeb ­kadrowych w zakresie liczby i charakteru zatrudnienia w danym okresie , z przewidywanymi możliwościami ...

Podstawowe zasady szkoły behawioralnej

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Podstawowe zasady szkoły behawioralnej Behawioryzm to przypisanie, że wszystkie badania odnoszą do zachowań ludzkich. Szkoła behawioralna - podmiotem jest człowiek, jego zachowania i reakcje. Grupa naukowców zajmujących się dziedziną zarządzan...

Podstawy modelu racjonalnego podejmowania decyzji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

FAZY I KROKI WARUNKI SPRAWNOŚCI FAZA I (prepraracji) zebranie informacji analiza informacji określenie wariantów do wyboru Pełności, szybkość, wiarygodność, maksymalna zupełność, zbieżność z informacją wejściową, logiczność, rzetelność FAZA II (wyboru) hierarchia wariantów według skali ocen (...