Historia społeczna i polityczna Europy - strona 2

note /search

Historia społeczna Europy - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

WYKŁAD 1 Pojawienie się gospodarki rynkowej w Europie było następstwem wyemancypowania się jednostki i swoista indywidualizacja życia społecznego. Procesy demokratyczne były następstwem kształtowania się autonomii grup społecznych względem władzy. Te procesy miały uwarunkowanie kulturowe. Kultur...

Historia społeczna Europy - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

WYKŁAD 2 W Średniowieczu myślano o jak najszybszym zdobyciu dóbr, ale uważano, że planowanie przyszłości jest bezsensowne z powodu licznych zagrożeń, na jakie był wystawiony ówczesny człowiek, np.: wojny, oraz epidemie. Dlatego nie było wtedy możliwości zaistnienia demokratycznych struktur i kap...

Historia społeczna Europy - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

WYKŁAD 3 Religia sprzyjała usamodzielnianiu się jednostki. Na naszym kontynencie długo jednak religia określała władzę. Władza polityczna miała charakter sakralny. Celem tej władzy była realizacja jakiegoś boskiego zamysłu. Wraz z czasami nowożytnymi doszło do pojawienia się nurtu protestanckieg...

Historia społeczna Europy - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

WYKŁAD 4 Fakt, że Europa stała się chrześcijańska, dał to, że pewien system wartości został przyjęty na całym kontynencie. Następuje upodabnianie się. Jest to jeden czynnik, który pozwala mówić o narodzinach Europy. Mamy do czynienia z częścią południową kontynentu- Cesarstwo Rzymskie zorganizow...

Historia społeczna Europy - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1484

WYKŁAD 5 Dla scharakteryzowania cywilizacji ważne jest odniesienie się do relacji między nią a religią. Religie, bowiem, wpływały bardzo często na cywilizacje. Stopień determinacji obrazu cywilizacji przez religię jest różny. Można wyróżnić cywilizacje religijne i niereligijne. Religia określa w...

Historia społeczna Europy - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

WYKŁAD 6 Nie wiadomo, kiedy dokładnie średniowiecze się zaczyna. Pojawienie się Europy tez jest trudne do określenia. Wspólnym elementem jest idea uniwersalistyczna. Pojawia się ona w czasach Karola Wielkiego i znika gdzieś w XIV wieku. W ...

Historia społeczna Europy - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

WYKŁAD 7 Źródeł kapitalizmu możemy zacząć się doszukiwać już od XIV i XV wieku. Jednak jego ogólny rozwój zawiązany jest z rewolucją przemysłową w Wlk. Brytanii. Rozwój kapitalizmu określił późniejsze losy Europy. Kapitalizm narodził się w jednej części Europy i stopniowo ogarniał dalsze jej reg...

Historia społeczna Europy - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

WYKŁAD 8 Spóźniona Wiosna Ludów na wschodzie. Wiosna Ludów na wschodzie była na początku XX wieku. Omawiany będzie tu przypadek Rosji, Turcji oraz Persji. Na początku XX wieku znaczne obszary Bałkanów wchodziły do Turcji, dlatego tam była Wiosna Ludów. Wiosnę Ludów, jaka miała miejsce w Turcji, ...

Historia społeczna Europy - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

WYKŁAD 9 Sytuacja na Węgrzech w 1918/1919 roku była motywowana wojną na wyczerpanie, która spowodowała wzrost niezadowolenia społecznego. Aspiracje Austro-Węgier co do późniejszego, niepodległego bytu różnie się rysowały. Spośród narodów zamieszkujących Austro-Węgry dążenia do samodzielnego bytu...

Historia społeczna - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

WYKŁAD l Pojawienie się gospodarki rynkowej w Europie było następstwem wyemancypowania się jednostki i swoista indywidualizacja życia społecznego. Procesy demokratyczne były następstwem kształtowania się autonomii grup społecznych względem władzy. Te procesy miały uwarunkowanie kulturowe. Kultura...