Historia społeczna Europy - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia społeczna Europy - wykład 7 - strona 1 Historia społeczna Europy - wykład 7 - strona 2 Historia społeczna Europy - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 7
Źródeł kapitalizmu możemy zacząć się doszukiwać już od XIV i XV wieku. Jednak jego ogólny rozwój zawiązany jest z rewolucją przemysłową w Wlk. Brytanii. Rozwój kapitalizmu określił późniejsze losy Europy. Kapitalizm narodził się w jednej części Europy i stopniowo ogarniał dalsze jej regiony. Zjawisko kapitalizmu dopiero na przełomie XIX i XX wieku kształtowało się w Rosji. Po Wielkiej Brytanii kapitalizm trafił do Francji i Niemiec. Zjawisko kapitalizmu wymaga wolnej siły roboczej. W połowie XIX wieku kapitalizm rozwija się w Czechach, Austrii, na Węgrzech i w Polsce, a dopiero pod koniec wieku w Rosji. W następstwie kapitalizmu będą powstawać liczne konflikty kolonialne. Rozwój kapitalizmu w Wlk. Brytanii pociąga zwiększenie produkcji oraz zatrudnienia. Rodzi się proletariat. Na początku w kapitalizmie jest wyzysk wytrzymałości ludzkiej. Nowa struktura społeczna- proletariat posiada jednak broń w postaci instytucji przedsiębiorstwa. Ludzie tworzą pewną zbiorowość. Rośnie świadomość ich miejsca i roli w przedsiębiorstwie i proletariat zaczyna powoli wysuwać żądania, które, jeśli nie zostaną spełnione, to pojawi się strajk. Chłopi tego nie mogli robić, bo byli rozproszeni po wsiach, a proletariat gromadził się w miastach i był dużą zbiorowością na niewielkim terenie. Kapitał, gdy musi, podnosi warunki pracy dla proletariatu, ale podnosi również koszta produkcji i przez to rosną ceny. Gdy kapitalizm dociera do Francji, to we tym samym czasie kapitalizm w Wlk. Brytanii jest już bardzo rozwinięty i koszta produkcji zaczynają tam rosnąć. Produkty francuskie mogą rywalizować z brytyjskimi, bo świadomość strajku jeszcze tam nie dotarła. Kapitalizm kontynentalny chroniony jest sytuacją, jaką są wojny napoleońskie i blokada kontynentu. To wszystko skłania brytyjczyków do szukania surowców poza Wlk. Brytanią- w koloniach, które posiada, oraz nowych koloniach, które zaczyna zajmować. Zjawisko kolonializmu uwarunkowane jest chęcią posiadania większego terytorium i tym samym, prestiżu kraju. Kolonializm napędzany jest przez kapitalizm. Kiedy kapitalizm rozwija się i zaczyna obejmować Europę, kolonializm kończy się (1822r.). Brazylia staje się państwem niepodległym. Rozpoczyna się dekolonizacja, która przekształca się z powrotem w kolonizację na początku XIX wieku i pod koniec XVIII wieku. Nową europejską tendencja do podporządkowywania świata można wytłumaczyć tyk rozwojem gospodarczym. Żeby być konkurencyjnym Anglia zaczyna kolonizować świat. Potem zaczyna kolonizację Francja na 2. miejscu. W połowie XIX wieku Niemcy podzielone są na liczne inne mniejsze państwa. Zjednoczenie państw niemieckich w 1871 r. wraz z kontrybucją, którą Francja dała Niemcom, powoduje, że Niemcy włączają się w walkę o podbój świata. Bismark ma wizję koncentracji Niemiec na Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Robi tak, ponieważ Niemcy nie mają żadnych nabytków terytorialnych w Afryce, bowiem przystąpiły za późno do pozyskiwania kolonii. Bismark wywarł ogromny wpływ na niemożliwość rozwoju kolonialnego Niemiec. Niemcy zaczynają dopiero Welltpolitik, kiedy w 1890r. Bismark odszedł ze stanowiska. Gospodarka Niemiec zaczyna potrzebować rynku surowców i rynku zbytu. Zaczyna im brakować tego dobra, bo świat jest już podzielony i rozgrabiony. I na tym tle pojawiają się konflikty będące konsekwencją nierównomiernego w przestrzeni i w czasie rozwoju kapitalizmu. Kontynent Afrykański był opóźniony pod kątem rozwoju cywilizacyjnego, co było w dużym stopniu efektem dz

(…)

… był pod względem wyborów opóźniony do zachodu. Wiek XIX to coraz dalej idące różnicowanie się państw europejskich i podziały, gdzie kwestie kolonialne są głównymi przyczynami zwarć. Trójprzymierze i trójporozumienie. Na scenę polityczną wchodzą dwa państwa. W połowie XIX wieku mało kto słyszał, albo rozważał o roli USA w świecie. USA po wojnie secesyjnej zaczęło się rozwijać w przyspieszonym tempie za sprawą 3…
…, ale mimo wszystko istnieje. Zawsze jest szansa, że kiedyś może przejąć kontrolę nad państwem. Monarchia parlamentarna pojawia się wtedy, kiedy są złe nastroje w państwie, kiedy są niezadowolenia, oraz słaby władca. W monarchii parlamentarnej władca pełni funkcję reprezentacyjną, a rząd powołuje i odwołuje parlament, co jest przewagą nad władcą. Rewolucja Rosyjska w 1905 roku i 1906 przynosi Rosji system konstytucyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz