Historia społeczna - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia społeczna - wykład 6 - strona 1 Historia społeczna - wykład 6 - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD 6 Nie wiadomo, kiedy dokładnie średniowiecze się zaczyna. Pojawienie się Europy też jest trudne do określenia.. Wspólnym elementem jest idea uniwersalistyczna. Pojawia się ona w czasach Karola Wielkiego i znika gdzieś w XIV wieku. W myśli politycznej niektórych ideologów i myślicieli XII wieku, ale także i w praktyce politycznej pierwszych cesarzy, narodził się pomysł na stworzenie wspólnoty europejskiej, która miałaby zwornik w postaci cesarza albo papieża. To spowodowało spór między cesarzem a papieżem, który doprowadził do upadku uniwersalizmu. Te pomysły kończą się, gdy kończy się średniowiecze. Późne wieki średniowiecza były czasami uniwersalizmu. Kolejnym etapem w periodyzacji dziejów Europy były czasy nowożytne. Jednakże, jest tutaj pewien spór, co do zdania, kiedy czasy nowożytne się zaczęty. 1450 r. - jedna z możliwych koncepcji na początek czasów nowożytnych, czyli upadek Konstantynopolu; 1515 r. - Luter; 1519 r. - wybór cesarza Karola V. Wśród znawców problemu, nie ma zgodności, co do jednej konkretnej daty. Wyznaczenie granicy między Średniowieczem a czasami nowożytnymi, stanowi nie lada problem. Oprócz tego, poruszana jest jeszcze kwestia, czy Renesans może wchodzić w skład Średniowiecza.. Można ustalić, że Renesans zaczyna się w końcu XIV wieku. Okres Renesansu jest okresem przejściowym między czasem dominacji idei uniwersalnych, a czasami nowożytnymi. Wiek XIX wyróżnia się pojawieniem Wielkiej Rewolucji Francuskiej, nowych idei, oraz rozwojem przemysłu. Halecki - bezpośrednio po II wojnie światowej skonstruował koncepcję, że w połowie XX skończyła się epoka europejska.. I i II wojna światowa podważyły miejsce Europy w stosunkach międzynarodowych. Jest jednak pytanie, kiedy epoka europejska się zaczęła? Czy jest to, to samo wydarzenie, co narodziny Europy? Początki epoki europejskiej można byłoby usytuować na początku czasów nowożytnych. Czym innym są narodziny Europy, a czym innym początek epoki europejskiej. Czy wraz z końcem epoki europejskiej skończyła się Europa? Oskar Halecki mówi, że po II wojnie światowej właściwie skończyła się epoka europejska i zaczęła się epoka atlantycka. Dziś nie można powiedzieć, że Europa się rozpadła, bowiem cały czas się rozwija. Ale nie jest ona już wiodącym w świecie mocarstwem. Można tu jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy związanej z upadkiem Europy. Niektórzy mówią, że po II wojnie światowej na scenę światową weszły 2 mocarstwa: Rosja i USA, ale fakt ten wyklucza, tym samym, Rosję z Europy Kolejnym problemem są granice Europy. Europa jest wyjątkowo zróżnicowana geograficznie i morfologicznie. Ma masę półwyspów, zatok, gór i rzek. W przeciwieństwie do zwartych konstrukcji takich jak Ameryka Płd, Ameryka Płn„ Afryka, Australia i Azja. Im większe geograficzne zróżnicowanie, tym większe prawdopodobieństwo ukształtowania się różnych kultur. Przynależność określonych regionów do Europy. Nie tylko dzisiejsza Turcja, nie będąc państwem europejskim, po części nim jest, bo jej część leży na kontynencie europejskim. Armenia i Gruzja - oba te kraje leżą na południu od Kaukazu. Za granicę, która oddziela Europę od Azji w tamtym regionie uznaje się Kaukaz. Jest naturalnie spór, gdzie ta granica dokładnie przebiega, ale z pkt. widzenia Armenii i Gruzji, nie ma ten spór większego znaczenia. Czy Armenia i Gruzja są państwami europejskimi, w takim razie, skoro nie są muzułmańskie i posiadają tam chrześcijaństwo? Tak,

(…)

… kulturowy granic Europy. W XIV i XV wieku pojawiają się Turcy i islam i do połowy XVIII wieku Bałkany są w granicy otomańskiej i jest problem, czy ten region należy do Europy. Historyczne uwarunkowania niektórych regionów sprawiają, że te są uznawane za europejskie, ale np. kulturowe i polityczne uwarunkowania temu zaprzeczają. Hiszpania od XIII w. po XV wiek miała swój dorobek muzułmański…
… industrialny. Kapitalizm przemysłowy zainicjował rewolucję, która objęła Europę w XIX wieku. Istotne znaczenie dla XIX wieku miała Wiosna ludów. oraz Wielka Rewolucja Francuska. Wraz z rozwojem gospodarczym tworzył się w Europie nowy typ człowieka. Powstawało społeczeństwo jednolite. Rozwój kapitalizmu stworzył możliwość awansu z warstw najuboższych do tych najbogatszych. Kapitalizm uczynił ludzi wolnymi…
… rozwinięte, więcej czasu przeznaczają na odpoczynek. Ludzie zaczynają chodzić do teatru, czytać książki, prasę, itd. W końcu XIX wieku na zachodzie pojawia się powszechny obowiązek szkolny. Przekazywana jest podstawowa edukacja w zakresie czytania i pisania. Wprowadzenie powszechnego obowiązku wojskowego pojawia się wśród mężczyzn, co poszerza horyzonty człowieka i pogłębia jego kontakt ze światem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz