Zagadnienia na egzamin na studia II stopnia- europeistyka- Uniwersytet Wrocławski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin na studia II stopnia- europeistyka- Uniwersytet Wrocławski - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka spis zagadnień stanowiących podstawę testu kompetencyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne magisterskie (studia II stopnia) na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Wrocławskim.

Spis zagadnień stanowiących podstawę testu kompetencyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne magisterskie (studia II stopnia) na kierunku Europeistyka.
Globalizacja kultury. Społeczeństwo obywatelskie. Współczesne teorie ekonomiczne. Podstawowe zasady makroekonomii. Równowaga wolnokonkurencyjna, konkurencja mono- i oligopolistyczna. Pojęcie i istota państwa. Koncepcje narodu i społeczeństwa. Władza: koncentracja, dekoncentracja; centralizacja, decentralizacja.
Wielka Rewolucja Francuska. Epoka Napoleońska. Kongres Wiedeński.
System Świętego Przymierza w Europie. Wiosna Ludów.
Ruch robotniczy i emancypacja klas.
Społeczeństwo Europy w XIX w.
Koncepcje integracji europejskiej w XIX wieku.
Kwestie narodowe w XIX w.
I wojna światowa. Geneza, przebieg, skutki.
Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w Europie w latach 20. i 30. XX w.
II wojna światowa. Geneza, przebieg, skutki.
Europa Zachodnia i Europa Wschodnia w latach 1945-1990.
Przemiany polityczne i społeczne w Europie po 1989 r. System polityczny.
Istota, funkcje i typy partii politycznych w Europie. Pojęcie i zasadnicze typy systemów partyjnych w Europie. Specyfika systemów politycznych w Europie. Problem pokoju i bezpieczeństwa w Europie i świecie. Konflikty zbrojne.
Rola organizacji międzynarodowych w Europie i świecie.
Suwerenność i subsydiarność. Europeizacja państwa narodowego. Kultura Europy.
Naród i grupa etniczna w Europie.
Zróżnicowanie religijne w Europie. Korzenie kultury europejskiej. System samorządowy w Polsce - porównanie ze standardami Unii Europejskiej.
System gospodarczy Unii Europejskiej. Geneza integracji europejskiej.
Traktaty międzynarodowe kształtujące integrację europejską.
Prawo europejskie a prawo Unii Europejskiej i prawo wspólnotowe. Klasyfikacja prawa wspólnotowego: prawo pierwotne i prawo wtórne. Realizacja prawa wspólnotowego. System instytucjonalny Unii Europejskiej.
Charakterystyka procedur decyzyjnych w Unii Europejskiej. Przyczyny i formy interwencjonizmu w Unii Europejskiej. Polityki wspólnotowe w Unii Europejskiej. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej.
Pojęcie, istota i czynniki ewolucji stosunków międzynarodowych. Europa w systemie stosunków międzynarodowych.
Problemy globalne współczesnego świata.
Problemy polityczne współczesnej Europy. Potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny Polski na tle europejskim. Integracja Polski z Unią Europejską.
Polska w Unii Europejskiej i innych międzynarodowych organizacjach europejskich. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz