Historia społeczna Europy - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia społeczna Europy - wykład 6 - strona 1 Historia społeczna Europy - wykład 6 - strona 2 Historia społeczna Europy - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 6
Nie wiadomo, kiedy dokładnie średniowiecze się zaczyna. Pojawienie się Europy tez jest trudne do określenia. Wspólnym elementem jest idea uniwersalistyczna. Pojawia się ona w czasach Karola Wielkiego i znika gdzieś w XIV wieku. W myśli politycznej niektórych ideologów i myślicieli XII wieku, ale także i w praktyce politycznej pierwszych cesarzy, narodził się pomysł na stworzenie wspólnoty europejskiej, która miałaby zwornik w postaci cesarza albo papieża. To spowodowało spór między cesarzem a papieżem, który doprowadził do upadku uniwersalizmu. Te pomysły kończą się, gdy kończy się średniowiecze. Późne wieki średniowiecza były czasami uniwersalizmu. Kolejnym etapem w periodyzacji dziejów Europy były czasy nowożytne. Jednakże, jest tutaj pewien spór, co do zdania, kiedy czasy nowożytne się zaczęły. 1450r.- jedna z możliwych koncepcji na początek czasów nowożytnych, czyli upadek Konstantynopolu; 1515r.- Luter; 1519r.- wybór cesarza Karola V. Wśród znawców problemu, nie ma zgodności, co do jednej konkretnej daty. Wyznaczenie granicy między Średniowieczem a czasami nowożytnymi, stanowi nie lada problem. Oprócz tego, poruszana jest jeszcze kwestia, czy Renesans może wchodzić w skład Średniowiecza. Można ustalić, że Renesans zaczyna się w końcu XIV wieku. Okres Renesansu jest okresem przejściowym między czasem dominacji idei uniwersalnych, a czasami nowożytnymi. Wiek XIX wyróżnia się pojawieniem Wielkiej Rewolucji Francuskiej, nowych idei, oraz rozwojem przemysłu. Halecki- bezpośrednio po II wojnie światowej skonstruował koncepcję, że w połowie XX skończyła się epoka europejska. I i II wojna światowa podważyły miejsce Europy w stosunkach międzynarodowych. Jest jednak pytanie, kiedy epoka europejska się zaczęła? Czy jest to, to samo wydarzenie, co narodziny Europy? Początki epoki europejskiej można byłoby usytuować na początku czasów nowożytnych. Czym innym są narodziny Europy, a czym innym początek epoki europejskiej. Czy wraz z końcem epoki europejskiej skończyła się Europa? Oskar Halecki mówi, że po II wojnie światowej właściwie skończyła się epoka europejska i zaczęła się epoka atlantycka. Dziś nie można powiedzieć, że Europa się rozpadła, bowiem cały czas się rozwija. Ale nie jest ona już wiodącym w świecie mocarstwem. Można tu jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy związanej z upadkiem Europy. Niektórzy mówią, że po II wojnie światowej na scenę światową weszły 2 mocarstwa: Rosja i USA, ale fakt ten wyklucza, tym samym, Rosję z Europy. Kolejnym problemem są granice Europy. Europa jest wyjątkowo zróżnicowana geograficznie i morfologicznie. Ma masę półwyspów, zatok, gór i rzek. W przeciwieństwie do zwartych konstrukcji takich jak Ameryka Płd., Ameryka Płn., Afryka, Australia i Azja. Im większe geograficzne zróżnicowanie, tym większe prawdopodobieństwo ukształtowania się różnych kultur. Przynależność określonych regionów do Europy. Nie tylko dzisiejsza Turcja, nie będąc państwem europejskim, po części nim jest, bo jej część leży na kontynencie europejskim. Armenia i Gruzja- oba te kraje leżą na południu od Kaukazu. Za granicę, która oddziela Europę od Azji w tamtym regionie uznaje się Kaukaz. Jest naturalnie spór, gdzie ta granica dokładnie przebiega, ale z pkt. widzenia Armenii i Gruzji, nie ma ten spór większego znaczenia. Czy Armenia i Gruzja są państwami europejskimi, w takim razie, skoro nie są muzułmańskie i posiadają tam chrześcijaństwo? Tak, de facto, w Armenii chrześcijaństwo było o wiele wcześniej niż w Rzymie. Tutaj toczy

(…)

…, co do ich przynależności do Europy. W latach 20tych XX wieku niektórzy wykluczali Wlk. Brytanię z Europy w swoich koncepcjach podziału świata. Podobnie można się odnieść do Skandynawii. Kiedy Europa się rodziła, byli tam wikingowie. W wieku X i XI handel dobrze prosperował na Morzu Płn. Uczestniczyli oni wtedy w aktywności politycznej na północy i zachodzie i przypisuje im się także tworzenie państwa Ruskiego. DO XVIII…
…, więcej czasu przeznaczają na odpoczynek. Ludzie zaczynają chodzić do teatru, czytać książki, prasę, itd. W końcu XIX wieku na zachodzie pojawia się powszechny obowiązek szkolny. Przekazywana jest podstawowa edukacja w zakresie czytania i pisania. Wprowadzenie powszechnego obowiązku wojskowego pojawia się wśród mężczyzn, co poszerza horyzonty człowieka i pogłębia jego kontakt ze światem. Te zmiany na przełomie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz