Historia społeczna - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia społeczna - wykład 7 - strona 1 Historia społeczna - wykład 7 - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD 7 Źródeł kapitalizmu możemy zacząć się doszukiwać już od XIV i XV wieku. Jednak jego ogólny rozwój zawiązany jest z rewolucją przemysłową w Wlk. Brytanii. Rozwój kapitalizmu określił późniejsze losy Europy. Kapitalizm narodził się w jednej części Europy i stopniowo ogarniał dalsze jej regiony. Zjawisko kapitalizmu dopiero na przełomie XIX i XX wieku kształtowało się w Rosji. Po Wielkiej Brytanii kapitalizm trafił do Francji i Niemiec. Zjawisko kapitalizmu wymaga wolnej siły roboczej. W połowie XIX wieku kapitalizm rozwija się w Czechach, Austrii, na Węgrzech i w Polsce, a dopiero pod koniec wieku w Rosji. W następstwie kapitalizmu będą powstawać liczne konflikty kolonialne. Rozwój kapitalizmu w Wlk. Brytanii pociąga zwiększenie produkcji oraz zatrudnienia. Rodzi się proletariat. Na początku w kapitalizmie jest wyzysk wytrzymałości ludzkiej. Nowa struktura społeczna - proletariat posiada jednak broń w postaci instytucji przedsiębiorstwa. Ludzie tworzą pewną zbiorowość. Rośnie świadomość ich miejsca i roli w przedsiębiorstwie i proletariat zaczyna powoli wysuwać żądania, które, jeśli nie zostaną spełnione, to pojawi się strajk. Chłopi tego nie mogli robić, bo byli rozproszeni po wsiach, a proletariat gromadził się w miastach i był dużą zbiorowością na niewielkim terenie. Kapitał, gdy musi, podnosi warunki pracy dla proletariatu, ale podnosi również koszty produkcji i przez to rosną ceny. Gdy kapitalizm dociera do Francji, to w tym samym czasie kapitalizm w Wlk. Brytanii jest już bardzo rozwinięty i koszty produkcji zaczynają tam rosnąć. Produkty francuskie mogą rywalizować z brytyjskimi, bo świadomość strajku jeszcze tam nie dotarła. Kapitalizm kontynentalny chroniony jest sytuacją, jaką są wojny napoleońskie i blokada kontynentu. To wszystko skłania Brytyjczyków do szukania surowców poza Wlk. Brytanią - w koloniach, które posiada, oraz nowych koloniach, które zaczyna zajmować. Zjawisko kolonializmu uwarunkowane jest chęcią posiadania większego terytorium i tym samym, prestiżu kraju. Kolonializm napędzany jest przez kapitalizm. Kiedy kapitalizm rozwija się i zaczyna obejmować Europę, kolonializm kończy się (1822 r.). Brazylia staje się państwem niepodległym. Rozpoczyna się dekolonizacja, która przekształca się z powrotem w kolonizację pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku. Nową europejską tendencję do podporządkowywania świata można wytłumaczyć tym rozwojem gospodarczym. Żeby być konkurencyjnym Anglia zaczyna kolonizować świat. Potem zaczyna kolonizację Francja na 2. miejscu. W połowie XIX wieku Niemcy podzielone są na liczne inne mniejsze państwa. Zjednoczenie państw niemieckich w 1871 roku wraz z kontrybucją, którą Francja dala Niemcom, powoduje, że Niemcy włączają się w walkę o podbój świata. Bismark ma wizję koncentracji Niemiec na Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Robi tak, ponieważ Niemcy nie mają żadnych nabytków terytorialnych w Afryce, bowiem przystąpiły za późno do pozyskiwania kolonii. Bismark wywarł ogromny wpływ na możliwości rozwoju kolonialnego Niemiec. Niemcy zaczynają dopiero Welltpolitik, kiedy w 1890 roku Bismarck odszedł ze stanowiska. Gospodarka Niemiec zaczyna potrzebować rynku surowców i rynku zbytu. Zaczyna im brakować tego dobra, bo świat jest juz podzielony i rozgrabiony. I na tym tle pojawiają się konflikty będące konsekwencją nierównomiernego w przestrzeni i w czasie rozwoju kapitalizmu. Kontynent Afrykański był opóźniony pod kątem rozwoju' cywilizacyjnego, co było w dużym stopniu efek

(…)

… ma, co prawda małe uprawnienia, ale mimo wszystko istnieje. Zawsze jest szansa, że kiedyś może przejąć kontrolę nad państwem. Monarchia parlamentarna pojawia się wtedy, kiedy są złe nastroje w państwie, kiedy są niezadowolenia, oraz słaby władca. W monarchii parlamentarnej władca pełni funkcję reprezentacyjną, a rząd powołuje i odwołuje parlament, co jest przewagą nad władcą. Rewolucja Rosyjska w 1905…
… powszechne były po raz pierwszy w Rosji w 1918 roku. Wschód był pod względem wyborów opóźniony do zachodu. Wiek XIX to coraz dalej idące różnicowanie się państw europejskich i podziały, gdzie kwestie kolonialne są głównymi przyczynami zwarć. Trójprzymierze i trójporozumienie. Na scenę polityczną wchodzą dwa państwa. W połowie XIX wieku mało kto słyszał, albo rozważał o roli USA w świecie. USA po wojnie secesyjnej zaczęto się rozwijać w przyspieszonym tempie za sprawą 3 czynników: zniesienie niewolnictwa (uwalniano czarną siłę roboczą na południu, która mogła się przemieszczać i iść do zakładów przemysłowych głównie na północy kraju), ustawa o domostwach (każdy Amerykanin zainteresowany prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jeżeli wpłacił opłatę manipulacyjną, to stał się właścicielem danej działki, za którą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz