Bezpieczeństwo międzynarodowe - strona 4

Kontrola zbrojeń jądrowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

1959 r. - Układ o demilitaryzacji Antarktydy (43)‏ 1963 r. - Układ moskiewski o ograniczeniu prób z bronią nuklearną (LNTBT) - USA, ZSRR, Wielka Brytania (154)‏ 1967 r. - Układ o demilitaryzacji przestrzeni kosmicznej (125)‏ 1968 - Układ...

Muamarr Kadafie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Muamarr Kadafie zdobył władzę w 1969 roku w wyniku wojskowego zamachu obalającego monarchię. Przez dwie dekady po zdobyciu władzy realizował on agresywną politykę zagraniczną, co nie przynosiło korzyści społeczeństwu libijskiemu, a wręcz przeciwnie doprowadziło do pogorszenia sytuacji ekonomicznej. ...

Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

NIEROZPRZESTRZENIANIE BRONI MASOWEGO RAŻENIA 1.07.1968- Traktat o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (wszedł w życie 5.03.1970) początkowo przewidziany na 25 lat, spotkania przeglądowe co 5 lat, 1995-przedłużenie traktatu na czas nieokreślony 189 państw świata podział państw-stron traktatu na ...

Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa - omówi...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1442

Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa  Przesłania działań organizacji m-nar w dziedzinie bezpieczeństwa Głównymi podmiotami w bezp. M-nar. Są państwa dysponujące środkami niezbędnymi przy rozwiązywaniu sporów. Rola organizacji m-nar  jest niedoceniana z powodu kryzysów, kt...

Nowe tendencje ewolucji ładu na Bliskim Wschodzi - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

NOWE TENDENCJE EWOLUCJI ŁADU MIEDZYNARODOWEGO W REGIONIE W wyniku zakończenia zimnej wojny sytuacja międzynar na Bliskim Wschodzie uległa zmianie, choć zagrożenia pozostały te same. Na sile przybrał terroryzm międzynarodowy. Stał się on oprócz...

, Nowe tendencje w ewolucji globalnego ładu bezpieczeństwa - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Nowe tendencje w ewolucji globalnego ładu bezpieczeństwa - 4 grupy: spadek roli państwa w zapewnianiu bezp. globalnego, postępująca instytucjonalizacja bezp., zmiana koncepcji rozwiązywania kryzysów (w kierunki zapobiegania), całościowe (nie sektorowe) zapewnianie bezpieczeństwa - takie podejście ...

Nowe tendencje współpracy organizacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Nowe tendencje współpracy organizacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa Redefinicja roli organizacji ds bezpieczeństwa powstała w wyniku zniknięcia zagrożenia spowodowanego rywalizacją zimnowojenną. Obecnie dalszy proces redefinicji ról organizacji ds bezp. spowodowany jest rosnącą liczbą zagrożeń ze ...

Polityka zagraniczna wobec wojny domowej w Libii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Wielkim sukcesem premiera Camerona podobnie zresztą jak Sarkozego była akcja militarna przeprowadzona w Libii. To dwójka najaktywniejszych polityków światowych przeciwstawiających się Kadafiemu Obaj stanowczo domagali się radykalnej międzynarodowej reakcji na politykę Kadafiego. Oba państwa brały cz...

Prawa człowieka łamane w Libii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

PRAWA CZŁOWIEKA. Do naruszeń praw człowieka niewątpliwie doszło, zresztą zostały one wymienione i wyszczególnione w rezolucji 1973 Rady Bezpieczeństwa, były to arbitralne pozbawienia wolności, wymuszone zniknięcia, tortury oraz zbiorowe egzekucje, a także akty przemocy i

Problem Iranu i Syrii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

PROBLEM IRANU I SYRII Iran-jeden z największych państw na Bliskim Wsch. Waszyngton uważa, że Iran wpływa destabilizująco na syt. Na Bliskim Wsch. ponieważ: sponsoruje terrorystów, jest zagrożeniem dla Izraela(utrudnia pokój izr-palest), wspiera antyameryk. siły w Iraku. Niepokój wzbudza tez rozwój ...