Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 6

Organizmy zmodyfikowane genetycznie - GMO

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Organizmy zmodyfikowane genetycznie * Organizm zmodyfikowany genetycznie - organizm inny niż człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie występujący naturalnie. Zadania ministra wł. ds. ochrony ...

Organy administracji wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Organy administracji wodnej Organy administracji właściwe w sprawach gospodarki wodnej są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodne...

Państwowa służba hydrologiczno meteorologiczne oraz hydrogeologiczne...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz hydrogeologiczna Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zadania: osłona hydrologiczna i meteorologiczna społeczeństwa i gospodarki rozpozn...

Państwowy monitoring środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Państwowy monitoring środowiska Państwowy monitoring środowiska - system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska + gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku Gromadzi systematycznie dane dla organów administracyjnych i dla społeczeństwa Informacje te dotyczą: Jakości e...

Planowanie ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Planowanie (programowanie) ochrony środowiska Ustawy dotyczące ochrony środowiska przewidują sporządzanie różnego rodzaju planów, polityk bądź strategii. Polityka ekologiczna państwa: Ma tworzyć warunki niezbędne dla realizacji ochron...

Plany gospodarki wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Plany gospodarki wodnej Plany gosp. wodnej są jednym z instrumentów zarządzania wodami; zaliczają się do nich zwłaszcza: Program wodno-środowiskowy kraju (Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej); aktualizowany co 6 lat...

Podstawowe zasady postępowania z odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Podstawowe zasady postępowania z odpadami Większość obowiązków w tym zakresie odnosi się do wytwórców odpadów. Wytwórca odpadów to: ten czyja działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów, ten kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub wykonują inne działania powodujące zmianę cha...

Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska Są to normy wiodące (podstawowe) a ich rozwiązania są kryteriami interpretacji dla całej ustawy Katalog zasad nie jest zamknięty Zasady prawa ochrony środowiska: Zasada zrównoważonego roz...

Podstawy ochrony zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Podstawy ochrony zwierząt * Zwierze to Organizm jednokomórkowy lub wielokomórkowy, Cudzożywny, Zazwyczaj mające zdolność ruchu. Rodzaje ochrony zwierząt: Humanitarna, Użytkowa, Gatunkowa, Weterynaryjna Ochrona humanitarna zwierząt * Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ...

Postępowanie transgraniczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Postępowanie transgraniczne Dotyczy ono sytuacji, gdy skutki działalności mogą ujawniać się w przestrzeni nie objętej suwerennością danego państwa (najczęściej w obszarze suwerenności innego państwa -dotyczy działalności przygranicznej)