Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 5

Ochrona warstwy ozonowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Ochrona warstwy ozonowej Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową Istota ochrony polega na: Określeniu zasad użytkowania i obrotu takimi substancjami („substancje kontrolowane”)oraz zawierającymi je produktami, urządzeniami i instalacjami Określeniu obowiązków podmiotów użytkujących lub o...

Ochrona wód - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

Ochrona wód Ochrona wód: Jakościowa - zachowanie dobrego stanu i przydatności do spożycia, bytowania ryb rekreacji i sportów wodnych Ilościowa (zapobieganie marnotrawstwu) Ochrona wód Powszechna Obszarowa Indywidualna (obowiązki wynikające z p...

Ochrona zabytków - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Ochrona zabytków Związane z tym zasady określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zabytek - nieruchomość (jej część, zespół nieruchomości) stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których za...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Podmiot zbiorowy - osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej Nie są nimi: SP J.s.t. i ich związki Organy państwowe i samorządowe Podmiot zbior...

Ogrody botaniczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt Ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będącym miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych

Opakowania i odpady opakowaniowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Opakowania i odpady opakowaniowe Odpady opakowaniowe . Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych dotyczy odpadów opakowaniowych (w tym wycofanych z użytku). Producent/ importer opakowań ma obowiązek informowania marszałka województwa o masie wytworzonych lub zaimportowan...

Opłaty za działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Opłaty za działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym Są to: Opłata eksploatacyjna Opłata quasi-eksploatacyjna Opłata podwyższona (sankcyjna) Opłata eksploatacyjna Iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej Dla kopalin...

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Opłaty za korzystanie ze środowiska Zależą się z tytułu: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Pobór wód Składowanie odpadów Usuwanie drzew lub krzewów Niektóre działalności regulowane prawem geologicznym i górniczym W prawie geologicznym i górniczym obowiązek samoobliczeni...

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód (ziemi) Wolny od opłat jest pobór wód: W celu przerzutów Na potrzeby energetyki wodnej pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości i jakości Na potrzeby pomp ciepła Na potrzeby odwiertów lub otworów strzałowych Pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiek...

Opłaty za usuwanie drzew

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Opłaty za usuwanie drzew (krzewów) Ustalane w zezwoleniu na usunięcie drzewa Zwolnienie z opłaty: Drzew na których usunięcie nie trzeba zezwolenia Usuwane na podstawie zezwolenia przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Które obumarły z przyczyn niezależnych...