Opłaty za korzystanie ze środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłaty za korzystanie ze środowiska - strona 1

Fragment notatki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska Zależą się z tytułu: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Pobór wód Składowanie odpadów Usuwanie drzew lub krzewów Niektóre działalności regulowane prawem geologicznym i górniczym W prawie geologicznym i górniczym obowiązek samoobliczenia opłat  zobowiązany: Prowadzi ewidencję Przedstawia właściwemu organowi informacje o rozmiarach korzystania Sam ustala wysokość należnej opłaty Bez wezwania uiszcza w ustalonym terminie na rachunek Zwolnienie kwotowe (w prawie ochrony środowiska) - nie ma obowiązku wnoszenia opłat, których półroczna wartość nie przekracza 400zł Sejmik województwa może uchwałą podwyższyć o maks. 50% Do opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej Miejsce zapłaty - o ile ustawa nie stanowi inaczej - opłaty na podstawie prawa ochrony środowiska wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce Korzystania ze środowiska (gdy korzystanie sensu stricto ) Rejestracji podmiotu - gdy emisja do powietrza z urządzeń ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz