Opłaty za korzystanie ze środowiska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłaty za korzystanie ze środowiska - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska
Zależą się z tytułu:
Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Pobór wód
Składowanie odpadów
Usuwanie drzew lub krzewów
Niektóre działalności regulowane prawem geologicznym i górniczym
W prawie geologicznym i górniczym obowiązek samoobliczenia opłat  zobowiązany:
Prowadzi ewidencję
Przedstawia właściwemu organowi informacje o rozmiarach korzystania
Sam ustala wysokość należnej opłaty
Bez wezwania uiszcza w ustalonym terminie na rachunek
Zwolnienie kwotowe (w prawie ochrony środowiska) - nie ma obowiązku wnoszenia opłat, których półroczna wartość nie przekracza 400zł
Sejmik województwa może uchwałą podwyższyć o maks. 50%
Do opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej
Miejsce zapłaty - o ile ustawa nie stanowi inaczej - opłaty na podstawie prawa ochrony środowiska wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce
Korzystania ze środowiska (gdy korzystanie sensu stricto)
Rejestracji podmiotu - gdy emisja do powietrza z urządzeń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz