Ogrody botaniczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogrody botaniczne - wykład - strona 1 Ogrody botaniczne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt Ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będącym miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji Ogród zoologiczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie zwierzęta gatunków dziko występujących są hodowane i utrzymywane w celu ochrony ex situ, prowadzenia badań naukowych i edukacji oraz w celu ich publicznej ekspozycji nie mniej niż 7 dni w roku Na prowadzenie ogrodu potrzebne zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zezwolenie może zostać cofnięte w razie postępowania niezgodnego z określonymi wymaganiami lub w razie naruszenia wymagań dot. prowadzenia ogrodu obowiązki prowadzącego: uczestnictwo w badaniach naukowych edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów uprawa / hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem (ochrona ex situ + wprowadzanie do środowiska) przetrzymywanie roślin i zwierząt w odpowiednich warunkach (określone przepisami) dokumentacja hodowlana Warunki hodowli poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym określają przepisy wykonawcze. Sposób korzystania z ogrodu określa regulamin ustalony przez zarządzającego ogrodem. Ochrona w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Akty planowania powinny uwzględniać potrzeby funkcjonowania i rozwoju istniejących lub planowanych ogrodów Wójt przed decyzją w sprawie warunków zabudowy w sąsiedztwie ogrodu informuje zarządzającego (ma 30 dni na zastrzeżenia i wnioski) Zakazy: Wznoszenia na terenie ogrodu obiektów i urządzeń niezwiązanych z działalnością Zmniejszenia ogrodu na rzecz działalności niezwiązanej z ogrodem Zmian stosunków wodnych w terenie ogrodu i sąsiedztwie Zanieczyszczanie ziemi, wód i powietrza (także w sąsiedztwie) Wznoszenie w sąsiedztwie obiektów budowlanych lub urządzeń do działalności wpływającej szkodliwie Jakie zwierzęta można trzymać w ogrodach zoologicznych: Urodzone i wychowane w niewoli Które poza ogrodem nie mają szansy przeżycia Jeśli wymaga tego ochrona populacji lub gatunku lub realizacja celów naukowych Tylko jeżeli są do ich trzymania odpowiednie warunki odpowiadające potrzebom biologicznym danego gatunku. Nie można rozmnażać zwierząt w ogrodach zoologicznych, jeżeli ich potomstwu nie zapewni się odpowiednich warunków hodowli i utrzymywania

(…)

…. Nie można rozmnażać zwierząt w ogrodach zoologicznych, jeżeli ich potomstwu nie zapewni się odpowiednich warunków hodowli i utrzymywania
Hodowla (utrzymywanie) zwierząt
Poza ogrodami zoologicznymi i placówkami naukowymi trzymanie, sprowadzanie z zagranicy, sprzedaż, wymiana, wynajem, darowizna i użyczanie podmiotom nieuprawnionym żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych (w tym drapieżnych i jadowitych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz