Podstawy ochrony zwierząt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy ochrony zwierząt - strona 1 Podstawy ochrony zwierząt - strona 2 Podstawy ochrony zwierząt - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy ochrony zwierząt * Zwierze to Organizm jednokomórkowy lub wielokomórkowy, Cudzożywny, Zazwyczaj mające zdolność ruchu. Rodzaje ochrony zwierząt: Humanitarna, Użytkowa, Gatunkowa, Weterynaryjna Ochrona humanitarna zwierząt * Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Art. 1 - zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” Ale do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy Nakaz humanitarnego traktowania: niehumanitarne zabijanie zwierząt, znęcania się (przykładowy katalog) - znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Zwłaszcza zaś: umyślne zranienie lub okaleczanie (z wyjątkiem dozwolonych prawem zabiegów) umyślne używanie do celów sportowych lub do pracy zwierząt chorych bicie przedmiotami ostrymi, twardymi, obliczonymi na sprawianie specjalnego bólu przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych transport zwierząt w sposób powodujący ich cierpienie stosowanie urządzeń zmuszających zwierzęta do przebywania w nienaturalnej pozycji dokonywanie zabiegów lub operacji przez osoby nieupoważnione złośliwe straszenie lub drażnienie porzucanie (w szczególności psa lub kota) utrzymywanie zwierząt w stanie rażącego niechlujstwa trzymanie na uwięzi powodującej uszkodzenia ciała lub cierpienie organizowanie walk zwierząt Czasowe odebranie zwierzęcia W razie znęcania się nad zwierzęciem środkiem prewencyjnym może być czasowe odebranie go właścicielowi lub opiekunowi W drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), podejmowanej z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii itp. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Termin do złożenia odwołania wynosi 3 dni, podlega rozpatrzeniu w ciągu 7 dni. W przypadkach niecierpiących zwłoki (zagrożenie życia zwierzęcia) odebrać może zwierze (i niezwłocznie zawiadomić wójta): Policjant, Upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Przekazanie do: Schroniska dla zwierząt (jeżeli jest zwierzęciem domowym lub laboratoryjnym) Państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne (gdy zwierze gospodarskie) Ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt (cyrkowe i z zoo) Zwierzęta domowe: Definicja (dwa elementy) Tradycyjnie przebywa z człowiekiem w jego domu lub specjalnym pomieszczeniu

(…)

…”
Transport zwierząt
Należy podjąć możliwe środki dla maksymalnego skrócenia czasu podróży,
Zakaz transportu w warunkach powodujących dodatkowe cierpienia,
Zasady te nie dotyczą: (kontrola transportów wyjeżdżających lub opuszczających obszar celny w ramach wspólnoty).
Przewozu zwierząt niezwiązanego z działalnością gospodarczą
Bezpośrednio do lub z gabinetów i klinik weterynaryjnych, z polecenia lekarza…
… możliwe tylko po wcześniejszym pozbawieniu świadomości
Uśmiercać musi osoba mająca odpowiednie kwalifikacje
Zabronione:
ubój zwierząt w okresie okołoporodowym (poza względami naukowymi)
uśmiercanie kręgowców w obecności dzieci lub przy ich udziale
patroszenie, wyparzanie, skórowanie, ćwiartowanie zwierząt stałocieplnych „na żywca”
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna
… rybacką
graniczną
weterynaryjną
Naruszenie tego obowiązku jest wykroczeniem.
Uśmiercanie zwierząt dopuszczalne wyłącznie gdy uzasadnione:
Potrzebą gospodarczą,
Względami humanitarnymi,
Koniecznością sanitarną,
Nadmierną agresywnością,
Potrzebami nauki,
Potrzebą ochrony przyrody.
Dodatkowo rozwiązania wynikające z przepisów dotyczących łowiectwa, rybactwa, wędkarstwa itp.
Konieczność bezzwłocznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz