Postępowanie transgraniczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie transgraniczne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie transgraniczne Dotyczy ono sytuacji, gdy skutki działalności mogą ujawniać się w przestrzeni nie objętej suwerennością danego państwa (najczęściej w obszarze suwerenności innego państwa -dotyczy działalności przygranicznej) Prawo ochrony środowiska stosuje się o tyle o ile nic innego nie wynika z umów międzynarodowych  Pierwszeństwo przed polskim ustawodawstwem ma konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z Espoo 1991 Postępowanie transgraniczne to szczególny rodzaj postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i dotyczy zarówno oceny skutków realizacji planów i programów, jak i planowanych przedsięwzięć. Przeprowadza się je gdy stwierdzi się, że: poza suwerennością RP skutki działań realizowanych na terenie RP: Polityk, strategii, planów lub programów Przedsięwzięć objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Skutki oddziaływań spoza granic RP na terytorium RP Wszczęcie postępowania transgranicznego Obowiązkiem organu administracji właściwej do podjęcia decyzji środowiskowej jest wydanie decyzji w sprawie przeprowadzenie postępowania transgranicznego Obowiązkowe jest sporządzenie dokumentacji w języku polskim Wniosek o wydanie decyzji wraz z raportem trafia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i on informuje państwo, na terenie, którego mogą wystąpić skutki zdarzenia GDOŚ niezwłocznie powiadamia zainteresowane państwo, proponując termin w jakim oczekuje odpowiedzi w sprawie uczestnictwa tego państwa w postępowaniu Gdy odpowiedź stwierdzająca wolę uczestnictwa w postępowaniu to uzgodnienie z tym państwem terminów etapów postępowania i przekazanie odpowiedniej części raportu Stanowisko państwa miejsca oddziaływania bierze się pod uwagę ale nie jest wiążące Gdy do GDOŚ dociera informacja o możliwym oddziaływaniu na terytorium RP przedsięwzięcia spoza jej granic to powiadamia wojewodę Projekt stanowiska wojewoda → GDOŚ → państwo miejsca przedsięwzięcia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz