Tworzenie i stosowanie prawa

note /search

Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 3087

Nazwisko Imię Kierunek i tryb studiów Data Nr indeksu ...… S1 Zad. 1. W oparciu o zamieszczone poniżej definicje zredaguj definicję agregatową (0 - 2 pkt): - miejsce zdarzenia - miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, -

Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1911

Nazwisko Imię Kierunek i tryb studiów Data Nr indeksu ...… S 2 Zad. 1. Art. 23 ustawy o ochronie przyrody został sformułowany niezgodnie z zasadami redagowania przepisów, określonymi przez Zasady techniki prawodawczej . Za...

Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1820

Nazwisko Imię Kierunek studiów Data Nr indeksu ...… W 3 Zad. 1 . Zredaguj tekst jednolity zamieszczonego poniżej fragmentu ustawy - Prawo bankowe (tylko załącznik - bez obwieszczenia) - (0-5 pkt). Tekst pierwotny: Dz. U. Nr 140, poz. 939 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (Dz....

Egzamin z tworzenia i stosowania prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 2478

Nazwisko Imię Kierunek studiów Data Nr indeksu ...… W 4 Zad. 1 . W poniższej ustawie wprowadź zmiany polegające na (0-4 pkt): - usunięciu w art. 18 w ust 1 w pkt 1 wyrazów „lub redestylacji”; - dodaniu w art. 18 po ust. 2 kolejnego ustępu w brzmieniu: „Przy wyrobie napoju, o którym mowa w ust...

Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1764

Nazwisko Imię Kierunek studiów Data Nr indeksu ...….… P1 (Dz. U. 00.124,543) USTAWA z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U. z dnia 6 września 2000 r.) Art. 34.  1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa s...

Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1491

Nazwisko Imię Kierunek studiów Data Nr indeksu ...….… P 2 Zad. 1. Zredaguj tytuł obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego poniższego fragmentu rozporządzenia oraz tekst jednolity tego fragmentu rozporządzenia (czyli załącznik bez treści obwieszczenia) - (0-6 pkt). (Dz.U. Nr 54, poz. 128) ...

Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 2730

Nazwisko Imię Kierunek studiów Data Nr indeksu ...… XX Zadanie 1. (0-4 pkt) Na podstawie zawartego w podanym fragmencie ustawy o systemie oświaty przepisu upoważniającego zredaguj tytuł i podstawę prawną uchwały dotyczącej zasad sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami (uchwał...

Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1778

Nazwisko Imię Kierunek studiów Data G I. W oparciu o poniższy fragment ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zredaguje tytuł i podstawę prawną 57 uchwały podjętej na 39 sesji rady gminy w S. w dniu 24.06.2004 r., a dotyczącej wysokośc i stawek podatku od posiadania psów (4 pkt): Dz.U.02.9.84 ...

Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Tworzenie i stosowanie prawa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1869

Nazwisko Imię Kierunek studiów Data G I. W oparciu o poniższy fragment ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zredaguje tytuł i podstawę prawną 57 uchwały podjętej na 39 sesji rady gminy w S. w dniu 24.06.2004 r., a dotyczącej wysokośc i stawek podatku od posiadania psów (4 pkt): Dz.U.02.9.84 ...