Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin - strona 1 Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin - strona 2 Tworzenie i stosowanie prawa - egzamin - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko....................................................................... Imię..................................................................... Kierunek i tryb studiów .................................. Data................................. Nr indeksu ...…......................
S1 Zad. 1. W oparciu o zamieszczone poniżej definicje zredaguj definicję agregatową (0 - 2 pkt):
- miejsce zdarzenia - miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia,
- zespół ratownictwa medycznego - jednostka systemu, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych.
Zad. 2. Przeredaguj poniższy przepis przejściowy tak, by realizował zasadę przedłużeniu działania prawa dotychczasowego (0- 2 pkt): Art. 58. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały tytuł zawodowyratownik medyczny” tracą posiadane uprawnienia z dniem 1 stycznia 2007 r. Zad. 3. Zredaguj przepis prawa materialnego, wyrażający w formie opisowej obowiązek zespołu ratownictwa medycznego transportowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego (0 - 1 pkt).
Zad. 4. Ustawa z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410) zawiera w art. 10 w ust. 2 przepis upoważniający Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia regulującego szczegółowy zakres medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Zaproponuj treść takiego przepisu (0-2 pkt).
Zad. 5. Na podstawie sformułowanego w poprzednim zadaniu przepisu upoważniającego zredaguj tytuł i podstawę prawną wskazanego w nim rozporządzenia (0 - 3 pkt). Zad. 6. Zredaguje tekst jednolity (tylko załącznik) poniższego fragmentu ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym (0-5 pkt):
Dz.U.06.191.1410
USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(…)

… współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, stają się ratownikami w rozumieniu niniejszej ustawy” - ……………………………………..
Zad. 8. W dniu 1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ma ona charakter aktu prawnego regulującego w sposób całkowity i wyłączny sprawy podatkowe. Jednak wyczerpujące wymienienie przepisów ustaw dotychczas obowiązujących w tej dziedzinie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz