Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 6 - strona 1 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 6 - strona 2 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 6 - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko.................................................................. Imię.......................................................... Kierunek studiów ..................................................... Data.................................................
G I. W oparciu o poniższy fragment ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zredaguje tytuł i podstawę prawną 57 uchwały podjętej na 39 sesji rady gminy w S. w dniu 24.06.2004 r., a dotyczącej wysokośc i stawek podatku od posiadania psów (4 pkt): Dz.U.02.9.84 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1991 r.)
Art. 14.  Rada gminy w formie uchwały:
ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów,
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku,
może zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
II. Zredaguj ustawę nowelizująca, wprowadzającą w poniższym fragmencie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę polegającą na dodaniu po literze b kolejnej litery w brzmieniu: „o dział spadku”(3 pkt): Dz.U.00.86.959
USTAWA z dnia 9 września 2000 r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych. (Dz. U. z dnia 17 października 2000 r.)
Art. 9.  Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:
1) sprzedaż walut obcych;
2) przeniesienie własności nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:
a) sprzedaży,
b) dożywocia,
c) o zniesienie współwłasności.
III. W oparciu o zamieszczony poniżej tekst pierwotny i tekst jednolity rozporządzenia zredaguj rozporządzenie, które wprowadziło zmiany w tekście pierwo tnym (9 pkt): Tekst pierwotny: Dz.U.00.110.1176
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 grudnia 2000 r.
w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty. (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2000 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960) zarządza się, co następuje:


(…)

… i 3 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu.
2. Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają członkowie Krajowej Rady ze swego grona. Art. ?. 1. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. V. Uzasadnij poniższą decyzję walidacyjną…
… elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfikujące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, wskazuje numer rachunku bankowego właściwego urzędu gminy (miasta), tytuł i datę wpłaty oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez upoważnionego pracownika banku lub innej instytucji finansowej realizującej zlecenia płatnicze. IV. Ułóż we właściwej kolejności przepisy poniższej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz