Prawo transportowe - strona 5

Droga publiczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Droga publiczna - droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)[1], z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przep...

Konosament - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Konosament[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Opdowiednik listu przewozowego w [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ]przewozach[...

Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu przesyłki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu przesyłki Podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest obowiązek sprawowania pieczy nad przesyłką. Sposób przewiezienia przesyłki powinien zapewnić odbiorcy możność jej odbioru w oznaczonym term...

Pas drogowy w ustawie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

PAS DROGOWY Ustawa o drogach publicznych w ten sposób definiuje pojęcie pasa drogowego: „Droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami in...

Przedawnienie roszczeń - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Przedawnienie roszczeń [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Zgodnie z art. 778 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być...

Reklamacje składane przez spedytora

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Reklamacje składane przez spedytora Przywilejem spedytora, który występuje w liście przewozowym z nazwy jako nadawca lub odbiorca jest możliwość składania reklamacji do przewoźnika. W przypadku szkody dzięki złożeniu skutecznej reklamacji spedytor jest w stanie spełnić kodeksowy obowiązek zabezpiec...

Rodzaje przewoźników

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Rodzaje przewoźników[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Przewoźnik publiczny to podmiot który jest wynajmowany do świadczenia dostępnych bez ograniczeń usług za odpowiednią opłatą. Przewoźnik publiczny nie wyróżnia swoich klientów. Działalność prze...

Umowa przewozu - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Umowa przewozu (ang. contract of carriage) - zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Umowa przewo...

Zajęcie pasa drogowego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - UMIESZCZANIE W NIM URZĄDZEŃ OBCYCH Ustawa o drogach w art. 39 ust.1 zabrania lokowania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, lecz w ust. 3 tego samego ...

Zakres zastosowania prawa przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Zakres zastosowania prawa przewozowego i przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu Przepisy regulujące umowę przewozu znajdują się w Kodeksie cywilnym w art. 774-793 kc oraz w odrębnej ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ). W związku z regulowani...