Prawo rzymskie - strona 53

Kontrakty konsensualne, sprzedaż

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

KONTRAKTY KONSENSUALNE $ 134. Sprzedaż - emptio venditio Forma wymiany rzeczy wszelkiego rodzaju na pieniądze Emptor - kupujący Venditor - sprzedawca Zamiana - permutatio - najprostsza forma - bezpośrednia wymiana rzeczy - problematyczna, trzeba znaleźć osobę zarazem posiadającą rzecz której p...

Kontrakty realne, pożyczka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323

KONTRAKTY REALNE $ 128. Pożyczka - Mutuum Nexum - pożyczka prawa archaicznego - dochodziła do skutku w sposób formalny, przy świadkach, jak mancipactio - suma dłużna była z reguły oprocentowana - wierzyciel, który nie otrzymał należności w terminie, mógł bez procesu przystąpić do egzekucji per...

Kontrakty werbalne i literalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

KONTRAKTY WERBALNE I LITERALNE $ 132. Stypulacja - stipulatio i inne kontrakty werbalne Ustne przyrzeczenie spełnienia świadczenia Stipulator - przyjmujący przyrzeczenie Promissor - składający przyrzeczenie Alteri stipulari nemo potest (Nikt nie może przyjmować przyrzeczenia stymulacyjnego dla d...

Modyfikacje świadczeń i odpowiedzialność za szkodę

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

$ 126. Modyfikacje świadczenia. Odpowiedzialność za szkodę. Zawiązanie a wykonanie zobowiązania - te dwie czynności nie muszą być wykonane w tym samym czasie - problemy ze świadczeniem: - może okazać się nie możliwe do realizacji - może nie zostać zrealizowane - może zostać zrealizowane z opó...

Nabycie i utrata posiadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2576

$ 105. Nabycie i utrata posiadania Corpore et animo - nabycie normalne - przeniesienie corpus i animus na drugą osobę - corpus: - nabycie pierwotne - akt objęcia rzeczy w posiadania musiał być wyraźny, zwykle przy użyciu siły fizycz...

Nabycie i utrata prawa własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

$ 110. Ogólna charakterystyka. Od autora skryptu - darowałem sobie ten paragraf - zawiera zapowiedź tego, co rozwinięte jest dalej $. 111 Przeniesienie prawa własności Pochodne nabycie własności, przy udziale poprzedniego właściciela Nemo plus iuris alium transfere potest, quam ipse habet (Nikt n...

Nabycie spadku i jego skutki - Transmissio

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

NABYCIE SPADKU I JEGO SKUTKI $ 160. Nabycie spadku Ipso iure - z mocy prawa - sui heredes, zwani też dziedzicami koniecznymi - nie potrzebne dodatkowe czynności - mogli zrzec się spadku, jeśli był nazbyt obciążony długiem, wierzyciele za...

Ochrona posiadania, ochrona własna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

$ 106. Ochrona posiadania Ochrona własna - obrona konieczna - aktywna samopomoc, w celu odzyskania utraconego posiadania lub pozyskania nowego

Ogólna charakterystyka zobowiązań kontraktowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

$ 127. Ogólna charakterystyka zobowiązań kontraktowych Contractus to rodzaj zobowiązania, które zawiązywało się przez czynność prawną - w okresie prawa klasycznego definicja uległa zawężeniu Contractus to umowa zawiązująca zobowiązanie, zaskarżalne według ius civile Kontrakty realne - re, przez ...

Pierwotne sposoby nabycia prawa własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

$ 113. Pierwotne sposoby nabycia. Nabycie własności niezależnie od czyichkolwiek poprzednich uprawnień Accesio - połączenie rzeczy (dosłownie „przyrost”) - po połączeniu rozszerzenie własności rzeczy nadrzędnej na rzecz podrzędną - nieruchomość + nieruchomość - naturalne działania rzeki - alluv...