Prawo rzymskie - strona 52

Kontrakty służące do korzystania z cudzego kapitału lub cudzych dóbr...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2303

6. 14 Kontrakty służące do korzystania z cudzego kapitału lub cudzych dóbr Typy kontraktów pozwalających na korzystanie z cudzego kapitału lub cudzych dóbr Nexum Otrzymujący cudze rzeczy zabezpieczał zwrot uzgodnionej ilości rzeczy tego samego rodzaju własną osobą Mutuum (pożyczka) Tytuł darmy ...

Umowy służące ustaleniu zabezpieczenia wierzytelności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

6.17 Umowy służące ustaleniu zabezpieczenia wierzytelności Kontrakt stypulacji jako inspiracja do powstania instytucji poręczenia Zabezpieczenie kontraktu stypulacji: osoba lub osoby przyrzekały wierzycielowi spełnienie na jego rzecz tego samego świadczenia, do którego zobowiązał się pierwotny d...

Zakres altruistycznych zachowań prowadzących do powstania zobowiązania...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

6.20.2.2 Zakres altruistycznych zachowań prowadzących do powstania zobowiązania z tytułu negotiorum gestio Samo podjęcie działań dotyczących interesów innej osoby rodzi zobowiązanie między tą osobą a działającym Użyteczność działań gestora Działania podjęte tylko ku zadowoleniu gestora uznano z...

Zachowania kwalifikowane jako delikt iniuria

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

6.21.5.1 Zachowania kwalifikowane jako delikt iniuria ustawa XII Tablic: odcięcie części ciała wolnego złamanie mu kości inne naruszenie nietykalności cielesnej (sp...

Środki ochrony prawa własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

$ 115. Środki ochrony według ius civile Ochrona o charakterze petytoryjnym na drodze sądowej Rei vindicatio - powództwo windykacyjne - actio in rem, służąca ochronie własności kwirytarnej - właściciel może wydobyć rzecz od nieuprawnionego posiadacza - przysługiwała tylko

Środki ochrony prawa własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

$ 116. Środki ochrony według prawa pretorskiego. Ochrona własności bonitarnej Ekscepcje - zarzuty przeciwko właścicielowi kwirytarnemu - exceptio doli - zarzut podstępu - A jest właścicielem kwirytarnym - B nabywa od niego res mancipi prz...

Dziedziczenie beztestamentowe i przeciwtestamentowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

$ 158. Dziedziczenie beztestamentowe Dziedziczenie po osobie, która nie pozostawiła ważnego testamentu - testament powszechny wśród arystokracji i patrycjatu - proletariusze częściej ab intestato - w okresie poklasycznym regres gospodarczy, ...

Dziedziczenie testamentowe, testament

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

$ 157. Dziedziczenie testamentowe Powołanie do spadku wynikało z woli spadkodawcy, wyrażonej w testamencie Testament - jednostronna czynność prawna, bez udziału osób trzecich - wyraża ostatnią wolę testatora, odwołalna aż do śmierci, skuteczna po śmierci - musiało być ustanowienie dziedzica - ...

Emfiteuza, superficies, zastaw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

$ 120. Emfiteuza i superficies Emfiteuza - dzierżawa wieczysta - powstawała na mocy nieformalnej umowy między właścicielem a emfiteutą - właściciel mógł ją ustanowić w testamencie - dotyczyła

Istota rzymskiego prawa własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

$ 109. Rzymskie prawo własności. Pojęcie i znaczenie. Brak wyraźnej definicji własności, wobec tak różnych jej form, pojmowana jest intuicyjnie Podmioty i przedmioty prawa własności - pełne prawo własności kwirytarnej mógł posiadać: - oby...