Postępowanie cywilne - strona 52

Wzór-Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 6580

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI zawarta dnia w pomiędzy zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: a zamieszkałym w zwanym dalej Kupującym reprezentowanym przez: §1 1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. m 2 położonej w opisanej w księdz...

Wzór-Umowa przewłaszczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA zawarta dnia w pomiędzy z siedzibą w reprezentowanym przez zwanym dalej Kredytodawcą: a zwanym dalej Kredytobiorcą. § 1 W dniu Kredytobiorcy został udzielony przez Kredytodawcę kredyt w wysokości zł na warunkach i terminach spłaty określonych w z dnia W c...

Wzór-Umowa składu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

UMOWA SKŁADU zawarta dnia w pomiędzy z siedzibą w , reprezentowanym przez zwanym Przyjmującym na skład: a zwanym dalej Składającym. § 1 Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie prowadzonym przez Przyjmującego w następujących towarów :opakowanych w przekazanych w tym celu p...

Wzór-Umowa spedycji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1393

UMOWA SPEDYCJI zawarta w dnia pomiędzy zwanym dalej Zleceniodawcą a zwanym dalej Spedytorem. § 1 Przedmiotem niniejszej umowy są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy przy przewozach na terenie § 2 Zak...

Wzór-Umowa spółki cywilnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ zawarta dnia w pomiędzy: 1. , zamieszkałym w , ul. , 2. , zamieszkałym w , ul. , 3. , zamieszkałym w , ul. , zwanymi dalej Wspólnikami. §1 Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką Spółka...

Wzór-Umowa spółki jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ zawarta dnia w pomiędzy 1. , zamieszkałym w , ul. , 2.. , zamieszkałym w , ul. , 3.. , zamieszkałym w , ul. , zwanymi dalej Wspólnikami. § 1 Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę jawną, zwaną w dalszej części um...

Wzór-Umowa spółki komandytowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ zawarta dnia w § 1 Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów Kodeksu handlowego, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką. § 2 Spółka działa w obrocie gospodarczym pod firmą Spółka ko...

Wzór-Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawarta dnia w pomiędzy 1. , zamieszkałym w , ul. , 2. , zamieszkałym w , ul. , 3. , zamieszkałym w , ul. , 4. , zamieszkałym w , ul. , zwanymi dalej Wspólnikami. § 1 Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarc...

Wzór-Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO zawarta dnia w , pomiędzy: zwanym w dalszej części umowy Kupującym, a zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym. § 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż praw autorskich do programu komputerowego § 2. Sprzedający przenosi...

Wzór-Umowa sprzedaży na próbę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3353

Umowa sprzedaży na próbę Zawarta dnia 200 r., w pomiędzy , z siedzibą w , zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą a Panią(em) , zam. , legitymującym się seria nr wydanym przez zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym. I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w , przy ul. , sprzedaje Kup...