Wzór-Umowa spółki cywilnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa spółki cywilnej - strona 1 Wzór-Umowa spółki cywilnej - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy:
1. ....................................................., zamieszkałym w .........................., ul. ..............................,
2. ....................................................., zamieszkałym w .........................., ul. ..............................,
3. ....................................................., zamieszkałym w .........................., ul. ..............................,
zwanymi dalej Wspólnikami.
§1 Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką
Spółka działać będzie pod firmą
..............................................................................................................................Spółka cywilna
Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: .........................................Spółka cywilna §2 Wspólnik ............................................................................. wnosi .................................złotych,
Wspólnik ............................................................................. wnosi .................................złotych,
Wspólnik ............................................................................. wnosi .................................złotych, §3 Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają ....................................................................................................................................................... §4 Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących proporcjach:
Wspólnik ....................................................................................... w............................%,
Wspólnik ....................................................................................... w............................%,
Wspólnik ....................................................................................... w.............................%, §5 Okresem obrachunkowym spółki ................................................................................................. §6 Spółka zostaje zawarta na czas ....................................................................................................
§7 Zbycie przez wspólnika całości lub części udziału umowy spółki wymaga pisemnej zgody wspólników pod rygorem nieważności. §8 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz