Postępowanie cywilne - strona 51

Wzór-Umowa o przystąpienie do długu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

UMOWA O PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Wierzycielem a zwanym dalej Przystępującym do długu § 1 Wierzyciel oświadcza, że Dłużnik jest winien Wierzycielowi kwotę z tytułu pożyczki udzielon...

Wzór-Umowa o stworzenie sklepu internetowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. §1. Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy. §2. 1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie przygotowany przez: i obejmować będzi...

Wzór-Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNYCH OPROGRAMOWANIA zawarta dnia w pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą, a zwaną dalej Zleceniobiorcą, § 1. Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy konserwacje oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zleceniodawcy i sprzę...

Wzór-Umowa o wykonanie strony WWW

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW zawarta dnia w pomiędzy: zwany dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą. §1. Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW . §2 1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez: 2. Projekt Strony zawiera: - zawartość merytoryczną...

Wzór-Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO   zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym a zwanym dalej Podnajemcą. §1 1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego w 2. Wynajmujący posiada prawo do lokalu z tytułu §2 Wynajmujący oddaje w podnajem §3. Wynajm...

Wzór-Umowa poręczenia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

UMOWA PORĘCZENIA zawarta dnia w pomiędzy nazwanym dalej Wierzycielem: a nazwanym dalej Poręczycielem. § 1 Poręczyciel udziela poręczenia za zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki w wysokości zł udzielonej na podstawie umowy ...

Wzór-Umowa poręczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

UMOWA PORĘCZENIA zawarta dnia w pomiędzy nazwanym dalej Wierzycielem: a nazwanym dalej Poręczycielem. § 1 Poręczyciel udziela poręczenia za zobowiązanie z tytułu w wysokości zł udzielonej na podstawie Poręczenie obejmuje z...

Wzór-Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zawarta w pomiędzy: zamieszkałym w legitymującym się wydanym przez zwany dalej Zlecającym a zwanym dalej Pośrednikiem, §1. Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży:...

Wzór-Umowa pożyczki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2065

UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Pożyczkobiorcą a zwanym dalej Pożyczkodawcą. § 1 Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości zł § 2 Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce. § 3 Pożyczkobi...

Wzór-Umowa przechowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

UMOWA PRZECHOWANIA zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Przechowawcą, a zwanym dalej Składającym. § 1 Przechowawca przechowa następujące przedmioty: Miejscem przechowywania będzie Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawać do korzy...