Wzór-Umowa o stworzenie sklepu internetowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa o stworzenie sklepu internetowego - strona 1 Wzór-Umowa o stworzenie sklepu internetowego - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO zawarta dnia ..................................... w ...................................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą. §1. Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy. §2. 1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie przygotowany przez:..................................................
i obejmować będzie dokumentacje zawierającą:
a)      projekt graficzny poszczególnych stron WWW
b)      projekt funkcjonowania Sklepu Internetowego;
c)      projekt struktury
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje konieczne do Sklepu Internetowego. §3. 1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu gotowy Sklep Internetowy ..................................................................................................
2. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Sklep Internetowy nie spełniający wymogów zamówienia lub w trakcie testów funkcjonalnych, działanie Sklepu, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie:........................................................................................................... §4. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania Sklepu w dniu prezentacji, przyjmuje się że Sklep zaakceptował i odebrał. §5. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Sklepu na ........................................................... §6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Sklepu zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości. §7. Wszelkie prawa autorskie do Sklepu przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Sklepu przez Zamawiającego §8. Za wykonanie Sklepu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:.....................złotych §9. Wykonawca może powierzyć wykonanie Sklepu osobom trzecim. §10. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz