Postępowanie cywilne - strona 50

Wzór-Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO Zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej Licencjodawcą, a zwanym dalej Licencjobiorcą, § 1. 1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2.Licencjodawca posiad...

Wzór-Umowa licencyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

UMOWA LICENCYJNA zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Licencjobiorcą a zwanym dalej Licencjodawcą § 1 Przedmiotem licencji jest program komputerowy, wyprodukowany przez wraz z materiałami towarzyszącymi. § 2 1.Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia nie wyłącznej i nieprzenoszalne...

Wzór-Umowa najmu części powierzchni użytkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1876

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ zawarta dnia w pomiędzy: zwany dalej Wynajmującym a zwana dalej Najemcą §1 Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem położonych §2 Wynajmujący oddaje Najemcy w najem powierzchnię m2 w miejscu ustalonym przez strony. §3 Najemca oświadc...

Wzór-Umowa najmu lokalu użytkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2996

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Wynajmującym, a zwanym dalej Najemcą. § 1 1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się wna cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. 3. Wynajmujący umożliwi Na...

Wzór-Umowa najmu mieszkania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2828

UMOWA NAJMU MIESZKANIA Zawarta dnia wpomiędzy zwanym dalej Wynajmującym, a zam. .w zwanym alej Najemcą. § 1 1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w na cele mieszkalne. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemc...

Wzór-Umowa najmu samochodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3850

UMOWA NAJMU SAMOCHODU Zawarta dnia wpomiędzy zwanym dalej Wynajmującym, a zam. w zwanym alej Najemcą. § 1 Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki koloru , rok produkcji , o numerach rejestracyjnych numer silnika , numer nadwoz...

Wzór-Umowa najmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

UMOWA NAJMU zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Wynajmującym, a zam. w zwanym alej Najemcą. § 1 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w...

Wzór-Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

UMOWA O DOSTAWĘ l INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej w Umowie Sprzedającym a zwany dalej w Umowie Kupującym. § 1 Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający zobowiązuje się do: 1. dostarczenia Kupującemu sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnyc...

Wzór-Umowa o przejęcie długu 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

UMOWA O PRZEJĘCIE DŁUGU zawarta dnia w pomiędzy: zwaną dalej Pożyczkobiorcą a zwaną dalej Przejmującym dług. §1 Pożyczkobiorca oświadcza, iż na mocy umowy z dnia otrzymał od w kwocie płatną wraz z odsetkami do . §2 Przejmują...

Wzór-Umowa o przejęcie długu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

UMOWA O PRZEJĘCIE DŁUGU zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Bankiem a zwaną dalej Dłużnikiem § 1 1. Mocą niniejszej umowy Dłużnik wstępuje w miejsce , zwanego dalej Kredytobiorcą , zakresie uregulowanym umową kredytową nr z ...