Prawo rzymskie - strona 50

Sposoby podważania wyroku-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

79. SPOSOBY PODWAŻANIA WYROKU. W prawie rzymskim istniały możliwości obrony przed wyrokiem który względem strony był niesłuszny i zawierał błędy. Była to rzecz niezwykle ważna z racji zasady że nie można o te samą rzecz sądzić się dwa razy. Chodziło tu głównie o błędy spowodowane

Sposoby wyzwalania niewolników-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

109. SPOSOBY WYZWOLANIA NIEWOLNIKÓW. Niewola generalnie gasła przez wyzwolenie na mocy ius civile wg (manumissio) w którego skład wchodziły : m. vindicata - czynność wyzwalająca dokonana w obecności

Systematyka prawa prywatnego-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 560

5. SYSTEMATYKA PRAWA PRYWATNEGO. Jedną z pierwszych systematyk prawa rzymskiego był układ zastosowany przez Gaiusa a będący zapewne następstwem podziału stosowanego przez jurystów rzymskich a mający swe korzenie najprawdopodobniej w Grecji. Gaius, jako że zajmował się tylko prawem prywatnym, dlatego...

Sytuacja prawna niewolników-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

106. SYTUACJA PRAWNA NIEWOLNIKÓW. Niewolnik (servus) w prawie rzymskim traktowany był jako przedmiot a nie jako podmiot. Dominus - jego pan miał nad nim władze absolutna zwaną potestas uprawniającą go do decydowaniu o jego życiu lub śmierci. Sytua...

Sytuacja prawna wyzwoleńców-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

110. SYTUACJA PRAWNA WYZWOLEŃCÓW. Wyzwoleniec zwany libertinus stawał się człowiekiem wolnym lecz upośledzonym w sferze prawa publicznego i w znacznej części prywatnego. Nie mieli oni prawa do ius honorum a więc dostępu do sprawowania urzędów p...

Ustawa XII Tablic-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

13. USTAWA XII TABLIC. LEX DUADECIM TABULARUM - powstała w latach 451/450pne i zawierała szeroki wachlarz praw głównie skupiając się na prawie prywatnym, procesowym i postępowaniu egzekucyjnym w sprawach prywatnych. Ustawa ta powstała na skutek żądań

VINDEX I VADIMONIUM-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

52. VINDEX I VADIMONIUM. Vindex czyli gwaranci, poręczyciele były to osoby które gwarantowały stawiennictwo przed urzędnikiem osoby pozwanej. Vindex składał poręczenie za pozwanego w przypadku gdy ten nie stawił się w określonym terminie lub interwencja Vindexa wstrzymywała wykonanie kar jakie spocz...

Zasada kondemnacji pieniężnej-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

74. ZASADA KONDEMNACJI PIENIĘŻNEJ. Condemnatio pecuniaria swój początek wywodzi wraz z pojawieniem się pieniądza a kończy się praktycznie wraz z końcem procesu formułkowego. Generalnie zasada ta polegała na zwrocie przez pozwanego określonej kwoty pieniężnej tytułem skargi jaką powód wniósł. O ile g...

Zastępstwo procesowe-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

32. ZASTĘPSTWO PROCESOWE. Swój początek wywodzi z bardzo uciążliwego wymogu w procesie legisakcyjnym polegającego na osobistym prowadzeniu sprawy. Osoby chore mogły z biegiem lat wyznaczać sobie zastępców procesowych, którzy mieli za zadanie bronić jej interesów. W procesie formułkowym zaczęto dopus...

Źródła tworzenia prawa rzymskiego-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

12. ZRÓDŁA TWORZENIA PRAWA RZYMSKIEGO. Omawiając źródła tworzenia prawa rzymskiego musimy mówić o fontes iuris oriundi tj. źródłach powstania prawa[czynniki prawotwórcze tj. decyzje klas panujących ustanawiające, uznające lub ustalające normy prawn...