Prawo rzymskie - strona 51

Zwyczajne i nadzwyczajne części formułki procesowej-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

65. ZWYCZAJNE I NADZWYCZAJNE CZĘŚCI FORMUŁKI PROCESOWEJ. Części formułki procesowej możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze z nich to części zwyczajne zawierane we wszystkich formułkach procesowych. Należały do niej intentio (część w której zawarte jest żądanie powoda), condemnatio (część w której...

Prawo spadkowe - chemat analizy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wiewiórowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Prawo spadkowe. Schemat analizy: 1) Określenie miejsca tekstu w dyskusji prawników rzymskich (miejsce w tekście źródłowym oraz informacja podana w inscriptio plus informacje o jurystach - niekiedy informacje w tekście). 2) Rekonstrukcja omawianego w tekście stanu faktycznego (rzeczywisty lub hipo...

Kazusy 1 (D.14.2.2pr. 183)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

D.14.2.2pr. 183 Podany Tekst pochodzi z księgi 14 Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Paulus, jurysta rzymski, żyjący na przełomie II/III wieku. W kazusie przedstawiona jest sytuacja, w której kapitan statku w przypadku przewozu morskiego, zmuszony jest do dokonania zrzutu. Część towarów...

Obliczenia wysokości odszkodowania - kazus

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

D.19.1.1pr. 190 Podany Tekst pochodzi z księgi 19 Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Paulus, jurysta rzymski, żyjący na przełomie II/III wieku. Przedstawiona została sytuacja, w której niewolnik należący do podmiotu A, został zabity przez B. Problem stanowi kwestia odszkodowania, w mome...

Kazus - (D.21.1.31.11 179)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

D.21.1.31.11 179 Tekst ten pochodzi z księgi 24. Digestów justyniańskich. Został on napisany przez Ulpiana, jurystę rzymskiego okresu klasycznego, żyjącego w II w. n.e. Jurysta rozważa przypadek związany z kontraktem sprzedaży niewolnika. Była to umowa EMPTIO-VENDITIO zawarta na targowisku. Ed...

Kazusy spadkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1666

D. 37.7.8 Tekst ten pochodzi z księgi 37 Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Papinian, juysta rzymski żyjący w II w.n.e. W podanym kazusie przedstawiono sytuację w której ojciec ma córkę oraz dwóch synów. Gdy córka wychodziła mąż ojciec daje jej posag oraz inne dobra w postaci darowizny....

Kazusy spadkowe cd

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

D. 36.1.80 Podany kazus pochodzi z księgi 36 digestów justyniańskich. Został napisany przez Scewolę, prawnika rzymskiego żyjącego w II w.p.n.e. W podanym kazusie ojciec ustanawia dziedzicami syna i córkę. Dokonuje również podstawienia wzajemnego. Teoretycznie powinni odziedziczyć po połowie, al...

Umorzenie zobowiązania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

6.8 Umorzenie zobowiązania Istota umorzenia tkwi w tym, że uwalnia ono dłużnika od odpowiedzialności względem wierzyciela Rodzaje umorzenia zobowiązania: Przez prawidłowe spełnienie świadczenia Umorzenie świadczenia, mimo że nie spełniono świadczenia zgodnego z jego treścią Gdy zobowiązanie p...

Zobowiązanie i świadczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

6.1. do 6.7 Zobowiązanie jest „węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia czegoś zgodnie z prawami naszego państwa”. Istotą tej instytucji jest istnienie wierzytelności ( creditum ) z punktu widzenia uprawnionego wierzyciela ( creditor ) i długu ( debitum ) ze strony zobowiązanego dłużnika (...

Kontrakty służące do zbywania i nabywania dóbr

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

6.13 Kontrakty służące do zbywania i nabywania dóbr Typy czynności uzasadniających zbywanie i nabywanie dóbr rozróżnienie czynności płatanych i nieodpłatnych typowe causae nabycia własności: emptio venditio kontrakt konsensualny zamiana towaru na cenę na początku dokonywany przy użyciu formaln...