Prawo spadkowe - chemat analizy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo spadkowe - chemat analizy - strona 1 Prawo spadkowe - chemat analizy - strona 2

Fragment notatki:


Prawo spadkowe. Schemat analizy: 1) Określenie miejsca tekstu w dyskusji prawników rzymskich (miejsce w tekście źródłowym oraz informacja podana w inscriptio plus informacje o jurystach - niekiedy informacje w tekście). 2) Rekonstrukcja omawianego w tekście stanu faktycznego (rzeczywisty lub hipotetyczny stan faktyczny). 3) Wskazanie problemu prawnego będącego przedmiotem oceny (kwestia niejasna, dyskusyjna). 4) Nazwanie zasad rozstrzygnięcia ( rationes decidendi ) przyjętych przez jurystów oraz ich ocena plus znaczenie oraz wykorzystanie w tradycji romanistycznej. Proszę opracowywać w domu tylko dwa pierwsze punkty! D. 37.7 ( De dotis collatione - o zaliczeniu [otrzymanego wcześniej] posagu do majątku spadkowego ).8 Papinianus libro 11 responsorum. Pater nubenti filiae quasdam res praeter dotem dedit eamque in familia retinuit ac fratribus sub condicione, si dotem et cetera quae nubenti tradidit contulisset, coheredem adscripsit. Cum filia se bonis abstinuisset, fratribus res non in dotem datas vindicantibus exceptionem doli placuit obstare, quoniam pater filiam alterutrum habere voluit. D. 37,7,8 Papinian ks. 11 „Odpowiedzi”. Obok posagu ojciec dał dobra córce, którą pozostawił w rodzinie, i ustanowił współdziedziczką z jej braćmi pod warunkiem, że w rozliczeniu uwzględni posag i inne dobra, wydane jej w związku małżeństwem. Gdy córka powstrzymała się od przyjęcia spadku, bracia wystąpili z rei vindicatio o dobra, które nie należały do posagu. Uznano za właściwe przyznać tu exceptio doli , ponieważ ojciec chciał, aby córka miała i te dobra. D. 36.1.( Ad senatus consultum Trebellianum - do Senatus Consultum trebellianum) 80.4 Scaevola libro 21 digestorum. Pater puerum et puellam heredes instituit eosque invicem substituit et, si neuter heres esset, eis plures substituit substitutosque invicem substituit his verbis: "substitutos heredes invicem substituo": eorundem filiorum fidei commisit, ut, qui eorum vita superasset et sine liberis intra annum trigensimum moreretur, hereditatem his, quos heredes substituerat, restituat. Filius vita sororem superavit et intra trigensimum annum sine liberis decessit: quaesitum est, ex substitutis uno defuncto ante filium, pars eius, quae ad ceteros substitutos qui superviverent pertinet, utrum pro virilibus an pro hereditariis portionibus, quibus sunt substituti, pertineat. Respondit consequens esse pro his partibus, quibus substituti essent, fideicommissum pertinere. D. 36.1.80.4 Scewola w ks. 21 „Digestów”. Ojciec ustanowił dziedzicami chłopca i dziewczynkę, których podstawił ich sobie nawzajem, a jeśliby żadne z dwojga nie było dziedzicem, podstawił im licznych substytutów, których nawzajem podstawił w słowach: „podstawionych dziedziców nawzajem podstawiam”. Uczciwości tych dzieci powierzył ( ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz