Wzór-Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości - strona 1 Wzór-Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zawarta .............................................. w .................................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
zamieszkałym w ................................................................................................. legitymującym się .................................................. wydanym przez ....................................................................
zwany dalej Zlecającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pośrednikiem, §1.
Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§2.
1.Dający zlecenie oświadcza że: ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.Na dowód okoliczności wskazanych w ust. 1 .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§3.
1.Cenę sprzedaży Zlecający ustala na kwotę .....................................................
2.Zlecający w uzasadnionym przypadku obniży cenę sprzedaży w zależności od sytuacji na rynku.
§4.
1.W razie zawarcia przez Zlecającego umowy sprzedaży z osobą wskazaną przez Pośrednika, tytułem wynagrodzenia Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości ..............% ceny sprzedaży.
2.W razie zawarcia przy udziale Pośrednika umowy za cenę przekraczającą kwotę, wskazaną w § 3, Zlecający zapłaci Pośrednikowi prowizję w wysokości ......................% różnicy między uzyskaną ceną sprzedaży a kwotą wskazaną w § 3.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz