Postępowanie cywilne - strona 53

Wzór-Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej Zawarta dnia 200... r., w , pomiędzy , z siedzibą w , zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą a Panią(em) zam. , legitymującym się seria nr wydanym przez , zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym. I. Sprzedawca, posi...

Wzór-Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2730

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA zawarta dnia w pomiędzy reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a zwanym w dalszej części umowy Kupującym. § 1 Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą zarejestrowane w pod numerem/sygnaturą a Kupujący je n...

Wzór-Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu Zawarta dnia 200... r., w , pomiędzy , z siedzibą w , zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą a Panią(em) , zam. , legitymującym się seria nr wydanym przez , zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym. I. Sprzedawca, , sprzedaje Kupującemu , ...

Wzór-Umowa sprzedaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1834

UMOWA SPRZEDAŻY zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej Sprzedającym a zwanym dalej Kupującym. §1 Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje: §2 Cena sprzedaży została ustalona na:złotych pomniejszona o zadatek w wysokości złotych pozos...

Wzór-Umowa ustanowienia zastawu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU zawarta dnia w pomiędzy legitymującym się dowodem osobistym nr , zwanym w dalszej części umowy Zastawcą, a legitymującym się dowodem osobistym nr , zwanym w dalszej części umowy Zastawnikiem § 1 W ...

Wzór-Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. Zawarta dnia w pomiędzy zamieszkałym w legitymującym się wydanym przez a zamieszkałym w legitymującym się wydanym przez § 1. oświadcza, iż jest wspólnikiem Spółki z siedzibą w wpisanej do

Wzór-Usługi bankowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

USŁUGI BANKOWE , dnia Adresat: Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo nasz bank, decydując się na ulokowanie u nas swojego konta. Wiem, że wybór banku stanowi dobrze wyważoną decyzję, co potwierdza moje przekonanie co do tradycyjnego modelu prowadze...

Wzór- pozew o wniosek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

UZ załącznik uzupełniający do pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Formularz przeznaczony jest do uzupełniania pozwów sporządzanych na formularzach pozwu oznaczony symbolem PU i PM, jeżeli wraz z wytoczeniem powództwa składa się wniosek o zabezpieczenie dochodzonych roszczeń Część 1 - Oznac...

Wzór-pismo zawierające wnioski dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

WD   PISMO ZAWIERAJĄCE WNIOSKI DOWODOWE Formularz przeznaczony jest dla stron w postępowaniu cywilnym uproszczonym oraz w postępowaniu cywilnym, w którym powodem jest osoba będąca usługodawcą lub sprzedawcą dochodzącym roszczeń cywilnych wynikających z umów wymienionych w art. 187 1 Kodeksu postępo...

Wzór-Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Wrocław, 11.10.2000 r. Prezydent Miasta Wrocławia wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Wrocławia we Wrocławiu ul. Mokra 11 56-555 Wrocław reprezentowany. przez Zarząd w osobie Adam Kowal - prezes Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Wrocławia, które...