Wzór- pozew o wniosek

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór- pozew o wniosek - strona 1 Wzór- pozew o wniosek - strona 2

Fragment notatki:

UZ załącznik uzupełniający do pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Formularz przeznaczony jest do uzupełniania pozwów sporządzanych na formularzach pozwu oznaczony symbolem PU i PM, jeżeli wraz z wytoczeniem powództwa składa się wniosek o zabezpieczenie dochodzonych roszczeń Część 1 - Oznaczenie stron 1.1. Powód 1.1.1. Nazwa / Nazwisko, Imię (Imiona)   1.2.Pozwany 1.2.1. Nazwa / Nazwisko, Imię (Imiona)   Część 2 - Roszczenie objęte wnioskiem o zabezpieczenie       Część 3 - Sposób zabezpieczenia 3.1. Jeżeli dotyczy roszczenia pieniężnego:   3.1.1. Zajęcie ruchomości -     3.1.2. Zajęcie wynagrodzenia za pracę -       3.1.3. Zajęcie wierzytelności albo innego prawa -   3.1.4. Obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową albo zastawem wpisanym do rejestru okrętowego -   3.1.5. Zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu -       ss Formularz UZ str. 1 3.2. Jeżeli dotyczy roszczenia niepieniężnego 3.2.1. Sposób zabezpieczenia     Część - 4 Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie   Ciąg dalszy uzasadnienia na oddzielnej karcie POUCZENIE Zasady ogólne stosowania formularza. I. Formularz przeznaczony jest do uzupełniania pozwów sporządzanych na formularzu pozwu oznaczonym symbolem PU i PM, jeżeli wraz z wytoczeniem powództwa składa się wniosek o zabezpieczenie dochodzonych roszczeń. II. Formularz jest stosowany wyłącznie w przypadkach, gdy zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzach wymienionych w ust. I pouczenia należy uzupełnić pozew o dalsze części zgłoszonego wniosku o zabezpieczenie roszczenia. III. Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. IV. Przy wypełnianiu formularza należy dane wpisywać w nie zaciemnionych polach poszczególnych rubryk. Zasady wypełniania rubryk. 1. W części pierwszej należy wymienić strony procesowe, powtarzając nazwisko i imię albo nazwę powoda wymienionego na formularzu pozwu oraz imię i nazwisko albo nazwę pozwanego wymienionego na formularzu pozwu. Jeżeli po stronie powoda lub pozwanego występuje więcej niż jedna osoba, we wniosku o zabezpieczenie należy wymienić tylko pierwszą z nich.

(…)

…. 737 i 730 Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności przez podanie i uprawdopodobnienie, że roszczenie jest wiarygodne, a brak zabezpieczenia mógłby pozbawić powoda zaspokojenia albo, że jest konieczne do zabezpieczenia wykonalności orzeczenia w sprawie. Formularz UZ str. 2 …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz